FH002深持股查询 FH002深最新持仓情况

序号 股票信息 持股信息 备注
1000917
电广传媒
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.92%
13102319股
十大股东情况
2017-10-09
2000959
首钢股份
新华人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
018L
FH002深
0.95%
50229858股
十大股东情况
2017-09-30
3000400
许继电气
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005l
fh002
深 0.64%
6499959股
十大股东情况
2017-09-30
4002504
*ST弘高
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005l
fh002
深 0.17%
1724688股
十大股东情况
2017-09-30
5002635
安洁科技
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005l
fh002深
1.81%
5779080股
十大流通股东情况
2017-09-30
6300137
先河环保
新华人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
018l
fh002
深 0.56%
1914300股
十大股东情况
2017-09-30
7000651
格力电器
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005l
fh002深
0.93%
55559932股
十大流通股东情况
2017-09-30
8000423
东阿阿胶
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005l
fh002深
1.22%
7946714股
十大股东情况
2017-09-30
9000568
泸州老窖
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005l
fh002深
0.54%
7510891股
十大流通股东情况
2017-09-30
10002444
巨星科技
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005l
fh002深
0.52%
5299932股
十大流通股东情况
2017-09-30
11002108
沧州明珠
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005l
fh002深
0.3%
3085460股
十大流通股东情况
2017-09-30
12002449
国星光电
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005l
fh002深
2.31%
8030596股
十大流通股东情况
2017-09-30
13300233
金城医药
泰康人寿保险有限责任公司
分红
个人分红
019l
fh002深
1.07%
4195124股
十大股东情况
2017-09-30
14002766
索菱股份
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005l
fh002深
0.95%
1642880股
十大流通股东情况
2017-09-30
15002007
华兰生物
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005l
fh002深
1.61%
12949203股
十大流通股东情况
2017-09-30
16300481
濮阳惠成
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005l
fh002深
0.27%
200000股
十大流通股东情况
2017-09-30
17300481
濮阳惠成
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005l
fh002深
0.13%
200000股
十大股东情况
2017-09-30
18000920
南方汇通
新华人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
018l
fh002深
2.39%
10069695股
十大股东情况
2017-09-30
19300036
超图软件
泰康人寿保险有限责任公司
分红
个人分红
019l
fh002深
0.7%
2307492股
十大流通股东情况
2017-09-30
20000623
吉林敖东
新华人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
018l
fh002
深 1.05%
12225975股
十大股东情况
2017-09-30
21002129
中环股份
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005l
fh002深
1.52%
40107400股
十大流通股东情况
2017-09-30
22000963
华东医药
新华人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
018l
fh002
深 0.57%
5511660股
十大股东情况
2017-09-30
23002567
唐人神
泰康人寿保险有限责任公司
分红
个人分红
019l
fh002深
1.56%
9806766股
十大流通股东情况
2017-09-30
24000895
双汇发展
新华人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
018l
fh002深
0.41%
13463739股
十大流通股东情况
2017-09-30
25002353
杰瑞股份
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005l
fh002深
1.61%
10751358股
十大流通股东情况
2017-09-30
26000895
双汇发展
新华人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
018l
fh002深
0.41%
13463739股
十大股东情况
2017-09-30
27000401
冀东水泥
新华人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
018l
fh002深
0.82%
11033631股
十大流通股东情况
2017-09-30
28300065
海兰信
泰康人寿保险有限责任公司
分红
个人分红
019l
fh002
深 1.13%
4077319股
十大股东情况
2017-09-30
29002673
西部证券
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005l
fh002深
0.47%
16363988股
十大流通股东情况
2017-09-30
30000401
冀东水泥
新华人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
018l
fh002
深 0.82%
11033631股
十大股东情况
2017-09-30
31000888
峨眉山A
泰康人寿保险有限责任公司
分红
个人分红
019l
fh002深
1.36%
7181208股
十大流通股东情况
2017-09-30
32300219
鸿利智汇
泰康人寿保险有限责任公司
分红
个人分红
019l
fh002深
0.87%
6218807股
十大股东情况
2017-09-30
33000888
峨眉山A
泰康人寿保险有限责任公司
分红
个人分红
019l
fh002
深 1.36%
7181208股
十大股东情况
2017-09-30
34002083
孚日股份
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005l
fh002深
1.64%
14851356股
十大股东情况
2017-09-30
35002267
陕天然气
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005l
fh002深
0.83%
9225239股
十大股东情况
2017-09-30
36000750
国海证券
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005l
fh002深
0.88%
37048633股
十大股东情况
2017-09-30
37000920
南方汇通
新华人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
018l
fh002深
2.39%
10069695股
十大流通股东情况
2017-09-30
38002367
康力电梯
泰康人寿保险有限责任公司
分红
个人分红
019l
fh002深
1.3%
10330553股
十大股东情况
2017-09-30
39000028
国药一致
新华人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
018l
fh002深
1.16%
4199772股
十大流通股东情况
2017-09-30
40000963
华东医药
泰康人寿保险有限责任公司
分红
个人分红
019l
fh002深
0.85%
7355625股
十大流通股东情况
2017-09-30
41000963
华东医药
新华人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
018l
fh002深
0.63%
5511660股
十大流通股东情况
2017-09-30
42300137
先河环保
新华人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
018l
fh002深
0.65%
1914300股
十大流通股东情况
2017-09-30
43002567
唐人神
泰康人寿保险有限责任公司
分红
个人分红
019l
fh002深
1.17%
9806766股
十大股东情况
2017-09-30
44002074
国轩高科
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005l
fh002深
1.01%
4926132股
十大流通股东情况
2017-09-30
45002083
孚日股份
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005l
fh002深
1.72%
14851356股
十大流通股东情况
2017-09-30
46300100
双林股份
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005l
fh002深
0.36%
965742股
十大流通股东情况
2017-09-30
47300017
网宿科技
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005l
fh002
深 1.09%
26194825股
十大股东情况
2017-09-30
48002595
豪迈科技
泰康人寿保险有限责任公司
分红
个人分红
019l
fh002深
0.8%
4163562股
十大流通股东情况
2017-09-30
49002391
长青股份
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005l
fh002深
1.94%
6963104股
十大股东情况
2017-09-30
50002129
中环股份
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005l
fh002深
1.52%
40107400股
十大股东情况
2017-09-30
51002635
安洁科技
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005l
fh002
深 0.77%
5779080股
十大股东情况
2017-09-30
52000686
东北证券
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005l
fh002深
0.74%
17411052股
十大流通股东情况
2017-09-30
53300476
胜宏科技
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005l
fh002深
0.96%
4101216股
十大股东情况
2017-09-30
54300233
金城医药
泰康人寿保险有限责任公司
分红
个人分红
019l
fh002深
1.81%
4195124股
十大流通股东情况
2017-09-30
55300233
金城医药
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005l
fh002深
0.73%
1699902股
十大流通股东情况
2017-09-30
56300433
蓝思科技
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005l
fh002深
1.9%
8429973股
十大流通股东情况
2017-09-30
57002444
巨星科技
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005l
fh002深
0.49%
5299932股
十大股东情况
2017-09-30
58300476
胜宏科技
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005l
fh002深
2.4%
4101216股
十大流通股东情况
2017-09-30
59002454
松芝股份
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005l
fh002深
3.39%
14306112股
十大股东情况
2017-09-30
60002500
山西证券
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005l
fh002
深 1.23%
34822464股
十大股东情况
2017-09-30
61000971
高升控股
泰康人寿保险有限责任公司
分红
个人分红
019L
FH002深
1.57%
8028361股
十大股东情况
2017-09-30
62000860
顺鑫农业
泰康人寿保险有限责任公司
分红
个人分红
019L
FH002深
0.92%
5269666股
十大股东情况
2017-09-30
63000917
电广传媒
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
1.012%
13102319股
十大流通股东情况
2017-09-30
64002426
胜利精密
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
2.175%
44844979股
十大流通股东情况
2017-09-30
65002465
海格通信
新华人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
018L
FH002深
2.08%
48043089股
十大股东情况
2017-09-30
66300373
扬杰科技
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
1.45%
6874537股
十大股东情况
2017-09-30
67002573
清新环境
新华人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
018L
FH002深
0.49%
5287010股
十大股东情况
2017-09-30
68300065
海兰信
泰康人寿保险有限责任公司
分红
个人分红
019L
FH002深
1.488%
4077319股
十大流通股东情况
2017-09-30
69300373
扬杰科技
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
2.981%
6874537股
十大流通股东情况
2017-09-30
70300401
花园生物
新华人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
018L
FH002深
1.37%
2338828股
十大流通股东情况
2017-09-30
71000960
锡业股份
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005l
fh002深
0.35%
4212500股
十大流通股东情况
2017-09-30
72002353
杰瑞股份
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005l
fh002
深 1.12%
10751358股
十大股东情况
2017-09-30
73000651
格力电器
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005l
fh002
深 0.92%
55559932股
十大股东情况
2017-09-30
74000568
泸州老窖
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005l
fh002
深 0.51%
7510891股
十大股东情况
2017-09-30
75000917
电广传媒
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.92%
13102319股
十大股东情况
2017-09-30
76002367
康力电梯
泰康人寿保险有限责任公司
分红
个人分红
019l
fh002深
1.99%
10330553股
十大流通股东情况
2017-09-30
77002394
联发股份
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005l
fh002深
0.55%
1765374股
十大流通股东情况
2017-09-30
78002007
华兰生物
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005l
fh002深
1.39%
12949203股
十大股东情况
2017-09-30
79300017
网宿科技
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005l
fh002深
1.65%
26194825股
十大流通股东情况
2017-09-30
80300113
顺网科技
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005l
fh002
深 1.21%
8397500股
十大股东情况
2017-09-30
81000963
华东医药
泰康人寿保险有限责任公司
分红
个人分红
019l
fh002
深 0.76%
7355625股
十大股东情况
2017-09-30
82002228
合兴包装
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005l
fh002深
0.56%
5853296股
十大流通股东情况
2017-09-30
83002152
广电运通
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005l
fh002深
0.53%
10384783股
十大流通股东情况
2017-09-30
84300113
顺网科技
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005l
fh002深
1.82%
8397500股
十大流通股东情况
2017-09-30
85300133
华策影视
泰康人寿保险有限责任公司
分红
个人分红
019l
fh002
深 1.15%
20372641股
十大股东情况
2017-09-30
86002673
西部证券
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005l
fh002深
0.47%
16363988股
十大股东情况
2017-09-30
87300497
富祥股份
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005l
fh002深
0.46%
270000股
十大流通股东情况
2017-09-30
88000423
东阿阿胶
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005l
fh002深
1.22%
7946714股
十大流通股东情况
2017-09-30
89000686
东北证券
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005l
fh002
深 0.74%
17411052股
十大股东情况
2017-09-30
90002454
松芝股份
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005l
fh002深
4.48%
14306112股
十大流通股东情况
2017-09-30
91002481
双塔食品
新华人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
018l
fh002深
1.85%
20889282股
十大流通股东情况
2017-09-30
92000902
新洋丰
泰康人寿保险有限责任公司
分红
个人分红
019l
fh002深
1.46%
19087064股
十大股东情况
2017-09-30
93002034
美 欣 达
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005l
fh002深
0.97%
600000股
十大流通股东情况
2017-09-30
94002394
联发股份
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005l
fh002深
0.55%
1765374股
十大股东情况
2017-09-30
95002267
陕天然气
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005l
fh002深
0.83%
9225239股
十大流通股东情况
2017-09-30
96002554
惠博普
泰康人寿保险有限责任公司
分红
个人分红
019l
fh002
深 1.11%
11854122股
十大股东情况
2017-09-30
97002042
华孚色纺
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005l
fh002深
0.96%
8012734股
十大流通股东情况
2017-09-30
98002228
合兴包装
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005l
fh002深
0.56%
5853296股
十大股东情况
2017-09-30
99000623
吉林敖东
新华人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
018l
fh002深
1.12%
12225975股
十大流通股东情况
2017-09-30
100300170
汉得信息
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005l
fh002深
1.16%
7587225股
十大流通股东情况
2017-09-30
101002191
劲嘉股份
泰康人寿保险有限责任公司
分红
个人分红
019l
fh002
深 1.51%
19714881股
十大股东情况
2017-09-30
102002449
国星光电
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005l
fh002深
1.69%
8030596股
十大股东情况
2017-09-30
103002250
联化科技
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005l
fh002深
1.17%
7957459股
十大流通股东情况
2017-09-30
104002496
辉丰股份
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005l
fh002深
1%
10258304股
十大流通股东情况
2017-09-30
105002500
山西证券
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005l
fh002深
1.23%
34822464股
十大流通股东情况
2017-09-30
106002518
科士达
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005l
fh002深
3.01%
16648207股
十大流通股东情况
2017-09-30
107300170
汉得信息
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005l
fh002深
0.88%
7587225股
十大股东情况
2017-09-30
108300433
蓝思科技
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005l
fh002深
0.32%
8429973股
十大股东情况
2017-09-30
109002741
光华科技
泰康人寿保险有限责任公司
分红
个人分红
019l
fh002深
1.01%
1557184股
十大流通股东情况
2017-09-30
110000028
国药一致
新华人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
018l
fh002深
0.98%
4199772股
十大股东情况
2017-09-30
111002815
崇达技术
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005l
fh002深
1.11%
557142股
十大流通股东情况
2017-09-30
112002391
长青股份
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005l
fh002深
2.93%
6963104股
十大流通股东情况
2017-09-30
113002396
星网锐捷
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005l
fh002深
1.08%
5743443股
十大流通股东情况
2017-09-30
114002554
惠博普
泰康人寿保险有限责任公司
分红
个人分红
019l
fh002深
1.81%
11854122股
十大流通股东情况
2017-09-30
115002481
双塔食品
新华人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
018l
fh002深
1.65%
20889282股
十大股东情况
2017-09-30
116002496
辉丰股份
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005l
fh002深
0.68%
10258304股
十大股东情况
2017-09-30
117000750
国海证券
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005l
fh002深
0.88%
37048633股
十大流通股东情况
2017-09-30
118000902
新洋丰
泰康人寿保险有限责任公司
分红
个人分红
019l
fh002深
1.63%
19087064股
十大流通股东情况
2017-09-30
119000860
顺鑫农业
泰康人寿保险有限责任公司
分红
个人分红
019L
FH002深
0.924%
5269666股
十大流通股东情况
2017-09-30
120002191
劲嘉股份
泰康人寿保险有限责任公司
分红
个人分红
019l
fh002深
1.51%
19714881股
十大流通股东情况
2017-09-30
121000400
许继电气
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005l
fh002深
0.64%
6499959股
十大流通股东情况
2017-09-30
122002658
雪迪龙
新华人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
018l
fh002深
0.62%
1883040股
十大流通股东情况
2017-09-30
123000402
金 融 街
新华人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
018l
fh002深
0.5%
14802705股
十大股东情况
2017-09-30
124000402
金 融 街
新华人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
018l
fh002深
0.5%
14802705股
十大流通股东情况
2017-09-30
125002573
清新环境
新华人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
018L
FH002深
0.494%
5287010股
十大流通股东情况
2017-09-30
126002589
瑞康医药
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
1.564%
14117690股
十大流通股东情况
2017-09-30
127002332
仙琚制药
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
1.057%
7622945股
十大流通股东情况
2017-09-30
128000971
高升控股
泰康人寿保险有限责任公司
分红
个人分红
019L
FH002深
3.293%
8028361股
十大流通股东情况
2017-09-30
129000959
首钢股份
新华人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
018L
FH002深
1.693%
50229858股
十大流通股东情况
2017-09-30
130300219
鸿利智汇
泰康人寿保险有限责任公司
分红
个人分红
019L
FH002深
1.161%
6218807股
十大流通股东情况
2017-09-30
131002465
海格通信
新华人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
018L
FH002深
2.591%
48043089股
十大流通股东情况
2017-09-30
132002504
*ST弘高
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.416%
1724688股
十大流通股东情况
2017-09-30
133300033
同花顺
新华人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
018L
FH002深
1.37%
7387852股
十大股东情况
2017-09-30
134300184
力源信息
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.667%
1999883股
十大流通股东情况
2017-09-30
135300401
花园生物
新华人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
018L
FH002深
1.29%
2338828股
十大股东情况
2017-09-30
136300033
同花顺
新华人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
018L
FH002深
2.802%
7387852股
十大流通股东情况
2017-09-30
137300332
天壕环境
新华人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
018L
FH002深
1.467%
9286778股
十大流通股东情况
2017-09-30
138300404
博济医药
新华人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
018L
FH002深
6.588%
4276542股
十大流通股东情况
2017-09-30
139300404
博济医药
新华人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
018L
FH002深
3.19%
4276542股
十大股东情况
2017-09-30
140300401
花园生物
新华人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
018L
FH002深
2.25%
4082657股
十大股东情况
2017-08-28
141300476
胜宏科技
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002
深 1.3%
5545261股
十大股东情况
2017-08-16
142300476
胜宏科技
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005l
fh002深
1.3%
5545261股
十大股东情况
2017-08-16
143300476
胜宏科技
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
1.48%
5545261股
十大股东情况
2017-07-14
144300476
胜宏科技
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
1.48%
5545261股
十大股东情况
2017-06-30
145000709
河钢股份
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005l
fh002深
0.26%
28097100股
十大流通股东情况
2017-06-30
146300219
鸿利智汇
泰康人寿保险有限责任公司
分红
个人分红
019l
fh002深
0.96%
5152437股
十大流通股东情况
2017-06-30
147000651
格力电器
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.79%
47776847股
十大股东情况
2017-06-30
148002081
金 螳 螂
新华人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
018L
FH002深
0.74%
19592314股
十大股东情况
2017-06-30
149300007
汉威电子
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
1.58%
4624682股
十大股东情况
2017-06-30
150300332
天壕环境
新华人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
018L
FH002深
1.531%
9686778股
十大流通股东情况
2017-06-30
151000703
恒逸石化
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005l
fh002深
0.6%
6902641股
十大流通股东情况
2017-06-30
152002083
孚日股份
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005l
fh002
深 1.5%
13601384股
十大股东情况
2017-06-30
153002083
孚日股份
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005l
fh002深
1.57%
13601384股
十大流通股东情况
2017-06-30
154000990
诚志股份
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.53%
1564333股
十大流通股东情况
2017-06-30
155300401
花园生物
新华人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
018L
FH002深
2.25%
4082657股
十大股东情况
2017-06-30
156002563
森马服饰
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005l
fh002深
0.64%
17332707股
十大股东情况
2017-06-30
157300007
汉威电子
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005l
fh002
深 1.58%
4624682股
十大股东情况
2017-06-30
158300007
汉威电子
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005l
fh002深
2.07%
4624682股
十大流通股东情况
2017-06-30
159300404
博济医药
新华人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
018l
fh002
深 3.19%
4276542股
十大股东情况
2017-06-30
160300404
博济医药
新华人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
018l
fh002深
6.59%
4276542股
十大流通股东情况
2017-06-30
161601992
金隅股份
新华人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
018l
fh002深
0.39%
5206721股
十大流通股东情况
2017-06-30
162002081
金 螳 螂
新华人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
018l
fh002深
0.77%
19592314股
十大流通股东情况
2017-06-30
163000917
电广传媒
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005l
fh002深
1.23%
13102319股
十大流通股东情况
2017-06-30
164000783
长江证券
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005l
fh002深
1.78%
84454891股
十大流通股东情况
2017-06-30
165002228
合兴包装
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.56%
5853296股
十大股东情况
2017-06-30
166300233
金城医药
泰康人寿保险有限责任公司
分红
个人分红
019l
fh002深
2.04%
4744288股
十大流通股东情况
2017-06-30
167000049
德赛电池
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
1.54%
3158683股
十大股东情况
2017-06-30
168000428
华天酒店
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
1.54%
3158683股
十大股东情况
2017-06-30
169000338
潍柴动力
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.573%
17954546股
十大流通股东情况
2017-06-30
170300233
金城医药
泰康人寿保险有限责任公司
分红
个人分红
019L
FH002深
1.21%
4744288股
十大股东情况
2017-06-30
171000902
新洋丰
泰康人寿保险有限责任公司
分红
个人分红
019L
FH002深
1.798%
20959213股
十大流通股东情况
2017-06-30
172000997
新大陆
新华人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
018L
FH002深
0.64%
5882029股
十大流通股东情况
2017-06-30
173000997
新大陆
新华人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
018L
FH002深
0.63%
5882029股
十大股东情况
2017-06-30
174000928
中钢国际
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002
深 1.28%
9478213股
十大流通股东情况
2017-06-30
175000928
中钢国际
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002
深 0.75%
9478213股
十大股东情况
2017-06-30
176002648
卫星石化
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.21%
1700000股
十大流通股东情况
2017-06-30
177002648
卫星石化
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.21%
1700000股
十大股东情况
2017-06-30
178000799
酒鬼酒
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
1.07%
2406373股
十大流通股东情况
2017-06-30
179000799
酒鬼酒
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.74%
2406373股
十大股东情况
2017-06-30
180000917
电广传媒
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.92%
13102319股
十大股东情况
2017-06-30
181002267
陕天然气
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.86%
9535239股
十大流通股东情况
2017-06-30
182002267
陕天然气
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.86%
9535239股
十大股东情况
2017-06-30
183002653
海思科
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
1.02%
4939460股
十大流通股东情况
2017-06-30
184002653
海思科
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.46%
4939460股
十大股东情况
2017-06-30
185002196
方正电机
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
2.22%
5627370股
十大流通股东情况
2017-06-30
186300207
欣旺达
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
1.09%
14130244股
十大股东情况
2017-06-30
187002500
山西证券
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
1.23%
34822464股
十大股东情况
2017-06-30
188002518
科士达
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
2.88%
16648207股
十大股东情况
2017-06-30
189002766
索菱股份
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
2.87%
2488668股
十大流通股东情况
2017-06-30
190000401
冀东水泥
新华人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
018L
FH002深
0.386%
5206721股
十大流通股东情况
2017-06-30
191000402
金 融 街
新华人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
018L
FH002深
0.445%
13285820股
十大流通股东情况
2017-06-30
192000402
金 融 街
新华人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
018L
FH002深
0.44%
13285820股
十大股东情况
2017-06-30
193002007
华兰生物
新华人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
018L
FH002深
1.77%
16478602股
十大股东情况
2017-06-30
194002007
华兰生物
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
1.57%
14604235股
十大股东情况
2017-06-30
195000661
长春高新
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.992%
1686893股
十大流通股东情况
2017-06-30
196000661
长春高新
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.99%
1686893股
十大股东情况
2017-06-30
197000959
首钢股份
新华人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
018L
FH002深
1.693%
50229858股
十大流通股东情况
2017-06-30
198002394
联发股份
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
1.28%
4154569股
十大股东情况
2017-06-30
199300055
万邦达
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.53%
4616248股
十大股东情况
2017-06-30
200300064
豫金刚石
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.68%
8225071股
十大股东情况
2017-06-30
201300017
网宿科技
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
1.082%
17194825股
十大流通股东情况
2017-06-30
202300033
同花顺
新华人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
018L
FH002深
3.313%
8734691股
十大流通股东情况
2017-06-30
203300064
豫金刚石
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
1.358%
8225071股
十大流通股东情况
2017-06-30
204002391
长青股份
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
2.156%
5124347股
十大流通股东情况
2017-06-30
205002426
胜利精密
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
2.284%
44844979股
十大流通股东情况
2017-06-30
206002449
国星光电
泰康人寿保险有限责任公司
分红
个人分红
019L
FH002深
1.052%
3650875股
十大流通股东情况
2017-06-30
207002470
金正大
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.508%
13094212股
十大流通股东情况
2017-06-30
208300630
普利制药
泰康人寿保险有限责任公司
分红
个人分红
019L
FH002深
2.235%
682325股
十大流通股东情况
2017-06-30
209300017
网宿科技
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.71%
17194825股
十大股东情况
2017-06-30
210300033
同花顺
新华人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
018L
FH002深
1.62%
8734691股
十大股东情况
2017-06-30
211300036
超图软件
泰康人寿保险有限责任公司
分红
个人分红
019L
FH002深
1.18%
5317002股
十大股东情况
2017-06-30
212002327
富安娜
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.77%
6727005股
十大股东情况
2017-06-30
213002371
北方华创
新华人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
018L
FH002深
1.497%
2493314股
十大流通股东情况
2017-06-30
214002327
富安娜
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
1.418%
6727005股
十大流通股东情况
2017-06-30
215300055
万邦达
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005l
fh002深
0.56%
4616248股
十大流通股东情况
2017-06-30
216002190
成飞集成
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005l
fh002深
0.76%
2611879股
十大股东情况
2017-06-30
217002190
成飞集成
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005l
fh002深
0.76%
2611879股
十大流通股东情况
2017-06-30
218000686
东北证券
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.802%
16770553股
十大流通股东情况
2017-06-30
219000686
东北证券
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.72%
16770553股
十大股东情况
2017-06-30
220000930
中粮生化
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
1.602%
15445616股
十大流通股东情况
2017-06-30
221000920
南方汇通
新华人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
018l
fh002深
1.78%
7528698股
十大股东情况
2017-06-30
222000971
高升控股
泰康人寿保险有限责任公司
分红
个人分红
019l
fh002深
1.64%
8728211股
十大股东情况
2017-06-30
223002156
通富微电
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005l
fh002深
0.46%
4500797股
十大流通股东情况
2017-06-30
224002367
康力电梯
泰康人寿保险有限责任公司
分红
个人分红
019l
fh002
深 1.3%
10340553股
十大股东情况
2017-06-30
225002444
巨星科技
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005l
fh002深
0.96%
9739808股
十大流通股东情况
2017-06-30
226000709
河钢股份
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005l
fh002深
0.26%
28097100股
十大股东情况
2017-06-30
227002250
联化科技
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005l
fh002
深 1.15%
10643273股
十大股东情况
2017-06-30
228002250
联化科技
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005l
fh002深
1.57%
10643273股
十大流通股东情况
2017-06-30
229000651
格力电器
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.8%
47776847股
十大流通股东情况
2017-06-30
230000961
中南建设
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.43%
15790080股
十大股东情况
2017-06-30
231002540
亚太科技
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005l
fh002深
0.16%
1695110股
十大股东情况
2017-06-30
232002540
亚太科技
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005l
fh002深
0.24%
1695110股
十大流通股东情况
2017-06-30
233002563
森马服饰
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005l
fh002深
0.94%
17332707股
十大流通股东情况
2017-06-30
234300362
天翔环境
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005l
fh002深
2.18%
4159046股
十大流通股东情况
2017-06-30
235601992
金隅股份
新华人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
018l
fh002深
0.39%
5206721股
十大股东情况
2017-06-30
236002081
金 螳 螂
新华人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
018l
fh002
深 0.74%
19592314股
十大股东情况
2017-06-30
237002465
海格通信
新华人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
018L
FH002深
1.591%
29502679股
十大流通股东情况
2017-06-30
238300567
精测电子
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005l
fh002深
0.97%
194090股
十大流通股东情况
2017-06-30
239002156
通富微电
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005l
fh002深
0.46%
4500797股
十大股东情况
2017-06-30
240000401
冀东水泥
新华人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
018L
FH002深
0.39%
5206721股
十大股东情况
2017-06-30
241000959
首钢股份
新华人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
018L
FH002深
0.95%
50229858股
十大股东情况
2017-06-30
242002108
沧州明珠
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.355%
3711200股
十大流通股东情况
2017-06-30
243000860
顺鑫农业
泰康人寿保险有限责任公司
分红
个人分红
019L
FH002深
0.944%
5386866股
十大流通股东情况
2017-06-30
244000860
顺鑫农业
泰康人寿保险有限责任公司
分红
个人分红
019L
FH002深
0.94%
5386866股
十大股东情况
2017-06-30
245002007
华兰生物
新华人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
018L
FH002深
2.051%
16478602股
十大流通股东情况
2017-06-30
246002007
华兰生物
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
1.818%
14604235股
十大流通股东情况
2017-06-30
247002123
梦网荣信
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.665%
3899351股
十大流通股东情况
2017-06-30
248002419
天虹股份
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.51%
4093271股
十大股东情况
2017-06-30
249002470
金正大
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.42%
13094212股
十大股东情况
2017-06-30
250002481
双塔食品
新华人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
018L
FH002深
1.65%
20889282股
十大股东情况
2017-06-30
251300036
超图软件
泰康人寿保险有限责任公司
分红
个人分红
019L
FH002深
1.662%
5317002股
十大流通股东情况
2017-06-30
252300100
双林股份
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.357%
965742股
十大流通股东情况
2017-06-30
253002766
索菱股份
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
1.18%
2488668股
十大股东情况
2017-06-30
254002394
联发股份
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
1.283%
4154569股
十大流通股东情况
2017-06-30
255002419
天虹股份
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.512%
4093271股
十大流通股东情况
2017-06-30
256002481
双塔食品
新华人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
018L
FH002深
1.853%
20889282股
十大流通股东情况
2017-06-30
257002500
山西证券
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
1.231%
34822464股
十大流通股东情况
2017-06-30
258002518
科士达
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
3.012%
16648207股
十大流通股东情况
2017-06-30
259002713
东易日盛
泰康人寿保险有限责任公司
分红
个人分红
019L
FH002深
0.33%
849087股
十大股东情况
2017-06-30
260002102
冠福股份
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005l
fh002深
0.82%
9899985股
十大流通股东情况
2017-06-30
261000758
中色股份
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005l
fh002
深 0.18%
3506037股
十大股东情况
2017-06-30
262000758
中色股份
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红005l
fh002深
0.18%
3506037股
十大流通股东情况
2017-06-30
263000878
云南铜业
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005l
fh002
深 0.98%
20000000股
十大股东情况
2017-06-30
264000878
云南铜业
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005l
fh002深
0.98%
13858472股
十大流通股东情况
2017-06-30
265000888
峨眉山A
泰康人寿保险有限责任公司
分红
个人分红
019l
fh002深
1.32%
6949908股
十大股东情况
2017-06-30
266000888
峨眉山A
泰康人寿保险有限责任公司
分红
个人分红
019l
fh002深
1.32%
6949908股
十大流通股东情况
2017-06-30
267000930
中粮生化
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
1.6%
15445616股
十大股东情况
2017-06-30
268002152
广电运通
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.728%
14236917股
十大流通股东情况
2017-06-30
269002239
奥特佳
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.688%
12402056股
十大流通股东情况
2017-06-30
270000920
南方汇通
新华人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
018l
fh002深
1.78%
7528698股
十大流通股东情况
2017-06-30
271000938
紫光股份
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005l
fh002深
0.89%
1839832股
十大流通股东情况
2017-06-30
272000971
高升控股
泰康人寿保险有限责任公司
分红
个人分红
019l
fh002深
3.58%
8728211股
十大流通股东情况
2017-06-30
273002034
美 欣 达
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.985%
600000股
十大流通股东情况
2017-06-30
274002554
惠博普
泰康人寿保险有限责任公司
分红
个人分红
019L
FH002深
1.11%
11854122股
十大股东情况
2017-06-30
275002554
惠博普
泰康人寿保险有限责任公司
分红
个人分红
019l
fh002深
1.81%
11854122股
十大流通股东情况
2017-06-30
276002367
康力电梯
泰康人寿保险有限责任公司
分红
个人分红
019l
fh002深
2.24%
10340553股
十大流通股东情况
2017-06-30
277300209
天泽信息
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005l
fh002深
0.57%
1199968股
十大流通股东情况
2017-06-30
278300476
胜宏科技
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005l
fh002深
2.99%
5545261股
十大流通股东情况
2017-06-30
279002090
金智科技
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005l
fh002深
0.87%
1799879股
十大流通股东情况
2017-06-30
280002465
海格通信
新华人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
018L
FH002深
1.37%
29502679股
十大股东情况
2017-06-30
281000961
中南建设
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.427%
15790080股
十大流通股东情况
2017-06-30
282002196
方正电机
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002
深 2.224%
5627370股
十大流通股东情况
2017-06-30
283002155
湖南黄金
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005l
fh002深
1.46%
14564053股
十大流通股东情况
2017-06-30
284002155
湖南黄金
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005l
fh002深
1.21%
14564053股
十大股东情况
2017-06-30
285002470
金正大
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005l
fh002
深 0.42%
13094212股
十大股东情况
2017-06-30
286300404
博济医药
新华人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
018L
FH002深
3.19%
4276542股
十大股东情况
2017-06-30
287000049
德赛电池
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
1.539%
3158683股
十大流通股东情况
2017-06-30
288000028
国药一致
新华人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
018l
fh002深
1.16%
4199772股
十大流通股东情况
2017-06-30
289000028
国药一致
新华人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
018l
fh002深
0.98%
4199772股
十大股东情况
2017-06-30
290000796
凯撒旅游
中国人寿保险股份有限公司
分红个人分红
005l
fh002深
0.97%
2382101股
十大流通股东情况
2017-06-30
291002228
合兴包装
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005l
fh002深
0.56%
5853296股
十大流通股东情况
2017-06-30
292000521
美菱电器
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
1.54%
3158683股
十大股东情况
2017-06-30
293300251
光线传媒
新华人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
018L
FH002深
0.2%
5888803股
十大股东情况
2017-06-30
294002713
东易日盛
泰康人寿保险有限责任公司
分红
个人分红
019L
FH002深
1.145%
849087股
十大流通股东情况
2017-06-30
295000963
华东医药
泰康人寿保险有限责任公司
分红
个人分红
019L
FH002深
0.859%
7456678股
十大流通股东情况
2017-06-30
296000902
新洋丰
泰康人寿保险有限责任公司
分红
个人分红
019L
FH002深
1.61%
20959213股
十大股东情况
2017-06-30
297300133
华策影视
泰康人寿保险有限责任公司
分红
个人分红
019L
FH002深
1.17%
20429741股
十大股东情况
2017-06-30
298300251
光线传媒
新华人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
018L
FH002深
0.214%
5888803股
十大流通股东情况
2017-06-30
299000963
华东医药
泰康人寿保险有限责任公司
分红
个人分红
019L
FH002深
0.77%
7456678股
十大股东情况
2017-06-30
300300373
扬杰科技
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
2.25%
4047442股
十大流通股东情况
2017-06-30
301300401
花园生物
新华人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
018L
FH002深
4.14%
4082657股
十大流通股东情况
2017-06-30
302002353
杰瑞股份
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
1.61%
10751358股
十大流通股东情况
2017-06-30
303002353
杰瑞股份
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
1.12%
10751358股
十大股东情况
2017-06-30
304002415
海康威视
新华人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
018L
FH002深
0.55%
40170243股
十大流通股东情况
2017-06-30
305300497
富祥股份
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.46%
270000股
十大流通股东情况
2017-06-30
306002196
方正电机
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
1.25%
5627370股
十大股东情况
2017-06-30
307300207
欣旺达
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
1.21%
14130244股
十大流通股东情况
2017-06-30
308002465
海格通信
新华人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
018l
fh002深
1.28%
29502679股
十大股东情况
2017-06-23
309300404
博济医药
新华人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
018L
FH002深
3.21%
4276542股
十大股东情况
2017-06-19
310300404
博济医药
新华人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
018L
FH002深
6.588%
4276542股
十大流通股东情况
2017-06-19
311002465
海格通信
新华人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
018L
FH002深
1.37%
29502679股
十大股东情况
2017-06-15
312002766
索菱股份
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002
深 1.18%
2488668股
十大股东情况
2017-05-12
313002766
索菱股份
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002
深 2.881%
2488668股
十大流通股东情况
2017-05-12
314002766
索菱股份
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002
深 1.18%
2488700股
十大股东情况
2017-04-14
315002766
索菱股份
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002
深 1.36%
2488700股
十大股东情况
2017-04-13
316300332
天壕环境
新华人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
018l
fh002深
0.66%
4175283股
十大流通股东情况
2017-03-31
317002481
双塔食品
新华人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
018L
FH002深
1.84%
20889282股
十大流通股东情况
2017-03-31
318002481
双塔食品
新华人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
018L
FH002深
1.65%
20889282股
十大股东情况
2017-03-31
319002081
金螳螂
新华人寿保险股份有限公司
分红
个人分红018L
FH002
深 0.81%
21529164股
十大股东情况
2017-03-31
320000402
金融街
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.86%
25793155股
十大流通股东情况
2017-03-31
321000402
金融街
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.86%
25793155股
十大股东情况
2017-03-31
322000513
丽珠集团
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.82%
3509424股
十大股东情况
2017-03-31
323002595
豪迈科技
泰康人寿保险有限责任公司
分红
个人分红
019L
FH002深
0.68%
5467576股
十大股东情况
2017-03-31
324002465
海格通信
新华人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
018L
FH002深
1.6%
29502679股
十大流通股东情况
2017-03-31
325000920
南方汇通
新华人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
018L
FH002深
1.1%
4656598股
十大流通股东情况
2017-03-31
326000930
中粮生化
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.88%
8499864股
十大流通股东情况
2017-03-31
327002007
华兰生物
新华人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
018L
FH002深
1.77%
16478602股
十大股东情况
2017-03-31
328300017
网宿科技
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.69%
3600000股
十大流通股东情况
2017-03-31
329300033
同花顺
新华人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
018L
FH002深
1.62%
8734691股
十大股东情况
2017-03-31
330000957
中通客车
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
00L
FH002深
0.7%
3321136股
十大流通股东情况
2017-03-31
331000957
中通客车
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
00L
FH002深
0.56%
3321136股
十大股东情况
2017-03-31
332002449
国星光电
泰康人寿保险有限责任公司
分红
个人分红
019L
FH002深
1.49%
4929585股
十大流通股东情况
2017-03-31
333002797
第一创业
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002
深 0.24%
522458股
十大流通股东情况
2017-03-31
334300207
欣旺达
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
1.1%
14211644股
十大股东情况
2017-03-31
335300036
超图软件
泰康人寿保险有限责任公司
分红
个人分红
019L
FH002深
1.2%
3669669股
十大流通股东情况
2017-03-31
336300520
科大国创
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
3%
689355股
十大流通股东情况
2017-03-31
337002090
金智科技
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.88%
1799879股
十大流通股东情况
2017-03-31
338002367
康力电梯
泰康人寿保险有限责任公司
分红
个人分红
019L
FH002深
1.18%
9433293股
十大股东情况
2017-03-31
339300077
国民技术
泰康人寿保险有限责任公司
分红
个人分红
019L
FH002深
0.58%
3096999股
十大流通股东情况
2017-03-31
340300077
国民技术
泰康人寿保险有限责任公司
分红
个人分红
01L
FH002深
0.55%
3096999股
十大股东情况
2017-03-31
341300113
顺网科技
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
1.14%
5055280股
十大流通股东情况
2017-03-31
342300133
华策影视
泰康人寿保险有限责任公司
分红
个人分红
019L
FH002深
1.2%
20953954股
十大股东情况
2017-03-31
343300139
晓程科技
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.52%
1422650股
十大股东情况
2017-03-31
344300406
九强生物
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
1.06%
2199875股
十大流通股东情况
2017-03-31
345300209
天泽信息
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.57%
1199968股
十大流通股东情况
2017-03-31
346300224
正海磁材
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.58%
2794206股
十大流通股东情况
2017-03-31
347002152
广电运通
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.77%
10023637股
十大流通股东情况
2017-03-31
348002156
通富微电
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.46%
4500797股
十大股东情况
2017-03-31
349002563
森马服饰
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.95%
17532707股
十大流通股东情况
2017-03-31
350002563
森马服饰
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.65%
17532707股
十大股东情况
2017-03-31
351002325
洪涛股份
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.65%
5999938股
十大流通股东情况
2017-03-31
352002325
洪涛股份
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.5%
5999938股
十大股东情况
2017-03-31
353002444
巨星科技
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.96%
9739808股
十大流通股东情况
2017-03-31
354002444
巨星科技
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.91%
9739808股
十大股东情况
2017-03-31
355000607
华媒控股
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
1.28%
6223600股
十大流通股东情况
2017-03-31
356000607
华媒控股
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.61%
6223600股
十大股东情况
2017-03-31
357002554
惠博普
泰康人寿保险有限责任公司
分红
个人分红
01L
FH002深
1.12%
6968824股
十大流通股东情况
2017-03-31
358002653
海思科
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.96%
4339500股
十大流通股东情况
2017-03-31
359002425
凯撒文化
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
1.04%
2139779股
十大流通股东情况
2017-03-31
360000815
美利云
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
1.64%
5209910股
十大流通股东情况
2017-03-31
361002191
劲嘉股份
泰康人寿保险有限责任公司
分红
个人分红
019L
FH002深
1.51%
19714881股
十大流通股东情况
2017-03-31
362002191
劲嘉股份
泰康人寿保险有限责任公司
分红
个人分红
019L
FH002深
1.5%
19714881股
十大股东情况
2017-03-31
363002357
富临运业
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.9%
2807720股
十大流通股东情况
2017-03-31
364002357
富临运业
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.9%
2807720股
十大股东情况
2017-03-31
365000878
云南铜业
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.52%
7327400股
十大流通股东情况
2017-03-31
366000878
云南铜业
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.52%
7327400股
十大股东情况
2017-03-31
367000963
华东医药
新华人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
01L
FH002深
0.57%
2755830股
十大股东情况
2017-03-31
368002108
沧州明珠
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
1.08%
6645595股
十大流通股东情况
2017-03-31
369000990
诚志股份
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.86%
2564287股
十大流通股东情况
2017-03-31
370002394
联发股份
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
1.36%
4389100股
十大流通股东情况
2017-03-31
371002500
山西证券
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.92%
26012646股
十大股东情况
2017-03-31
372002172
澳洋科技
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.4%
2943900股
十大股东情况
2017-03-31
373002228
合兴包装
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.56%
5853296股
十大流通股东情况
2017-03-31
374000661
长春高新
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002
深 0.92%
1569849股
十大股东情况
2017-03-31
375002766
索菱股份
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
1.36%
2488668股
十大股东情况
2017-03-31
376002616
长青集团
泰康人寿保险有限责任公司
分红
个人分红
01L
FH002深
1.29%
4789471股
十大股东情况
2017-03-31
377300545
联得装备
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.5%
360089股
十大股东情况
2017-03-31
378300401
花园生物
新华人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
018L
FH002深
3.33%
3218775股
十大流通股东情况
2017-03-31
379002196
方正电机
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
1.45%
3840128股
十大股东情况
2017-03-31
380300055
万邦达
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.94%
5539570股
十大流通股东情况
2017-03-31
381002017
东信和平
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.24%
821654股
十大流通股东情况
2017-03-31
382002017
东信和平
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.24%
821654股
十大股东情况
2017-03-31
383300130
新国都
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
1.11%
1699975股
十大流通股东情况
2017-03-31
384300163
先锋新材
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.91%
3000075股
十大流通股东情况
2017-03-31
385300163
先锋新材
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.63%
3000075股
十大股东情况
2017-03-31
386300497
富祥股份
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.47%
270000股
十大流通股东情况
2017-03-31
387300007
汉威电子
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
00L
FH002深
2.13%
4753382股
十大流通股东情况
2017-03-31
388300002
神州泰岳
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
00L
FH002深
2.98%
38984508股
十大流通股东情况
2017-03-31
389300404
博济医药
新华人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
018L
FH002深
3.21%
4276542股
十大股东情况
2017-03-31
390002664
信质电机
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.75%
2574389股
十大流通股东情况
2017-03-31
391002415
海康威视
新华人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
018L
FH002深
0.79%
38050689股
十大流通股东情况
2017-03-31
392002327
富安娜
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.83%
7226443股
十大股东情况
2017-03-31
393002099
海翔药业
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.67%
5499958股
十大流通股东情况
2017-03-31
394000028
国药一致
新华人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
018L
FH002深
0.98%
4199772股
十大股东情况
2017-03-31
395002616
长青集团
泰康人寿保险有限责任公司
分红
个人分红
019L
FH002深
1.29%
4789471股
十大股东情况
2017-03-31
396002327
富安娜
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
1.525%
7226443股
十大流通股东情况
2017-03-31
397300007
汉威电子
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
2.123%
4753382股
十大流通股东情况
2017-03-31
398300007
汉威电子
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
1.62%
4753382股
十大股东情况
2017-03-31
399000917
电广传媒
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.938%
9966300股
十大流通股东情况
2017-03-31
400000963
华东医药
新华人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
018l
fh002深
0.57%
2755830股
十大股东情况
2017-03-31
401300566
激智科技
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
2.615%
520480股
十大流通股东情况
2017-03-31
402300064
豫金刚石
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
2.19%
26395689股
十大股东情况
2017-03-31
403000513
丽珠集团
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.92%
3509424股
十大流通股东情况
2017-03-31
404002595
豪迈科技
泰康人寿保险有限责任公司
分红
个人分红
01L
FH002深
1.05%
5467576股
十大流通股东情况
2017-03-31
405000920
南方汇通
新华人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
018L
FH002深
1.1%
4656598股
十大股东情况
2017-03-31
406000930
中粮生化
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.88%
8499864股
十大股东情况
2017-03-31
407000959
首钢股份
新华人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
018L
FH002深
1.86%
55229858股
十大流通股东情况
2017-03-31
408000959
首钢股份
新华人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
018L
FH002深
1.04%
55229858股
十大股东情况
2017-03-31
409002007
华兰生物
新华人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
018L
FH002深
2.05%
16478602股
十大流通股东情况
2017-03-31
410300033
同花顺
新华人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
018L
FH002深
3.31%
8734691股
十大流通股东情况
2017-03-31
411300404
博济医药
新华人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
018L
FH002深
6.59%
4276542股
十大流通股东情况
2017-03-31
412002504
弘高创意
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.17%
1724688股
十大股东情况
2017-03-31
413300207
欣旺达
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
00L
FH002深
1.97%
14211644股
十大流通股东情况
2017-03-31
414002449
国星光电
泰康人寿保险有限责任公司
分红
个人分红
019L
FH002深
1.04%
4929585股
十大股东情况
2017-03-31
415300233
金城医药
泰康人寿保险有限责任公司
分红
个人分红
019L
FH002深
1.15%
4514643股
十大股东情况
2017-03-31
416002081
金螳螂
新华人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
01L
FH002深
0.85%
21529164股
十大流通股东情况
2017-03-31
417300233
金城医药
泰康人寿保险有限责任公司
分红
个人分红
019L
FH002深
1.97%
4514643股
十大流通股东情况
2017-03-31
418000888
峨眉山A
泰康人寿保险有限责任公司
分红
个人分红
01L
FH002深
1.24%
6544785股
十大流通股东情况
2017-03-31
419000888
峨眉山A
泰康人寿保险有限责任公司
分红
个人分红
01L
FH002深
1.24%
6544785股
十大股东情况
2017-03-31
420000997
新大陆
新华人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
018L
FH002深
0.38%
3499905股
十大流通股东情况
2017-03-31
421002341
新纶科技
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
1.13%
3269295股
十大流通股东情况
2017-03-31
422002367
康力电梯
泰康人寿保险有限责任公司
分红
个人分红
019L
FH002深
2.06%
9433293股
十大流通股东情况
2017-03-31
423300100
双林股份
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.36%
965742股
十大流通股东情况
2017-03-31
424300113
顺网科技
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.74%
5055280股
十大股东情况
2017-03-31
425300139
晓程科技
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.67%
1422650股
十大流通股东情况
2017-03-31
426300359
全通教育
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.71%
2755806股
十大流通股东情况
2017-03-31
427300362
天翔环境
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
00L
FH002深
1.92%
4159046股
十大流通股东情况
2017-03-31
428300476
胜宏科技
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
1.79%
3026389股
十大流通股东情况
2017-03-31
429300332
天壕环境
新华人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
01L
FH002深
0.66%
4175283股
十大流通股东情况
2017-03-31
430300347
泰格医药
泰康人寿保险有限责任公司
分红
个人分红
019L
FH002深
1.33%
3968272股
十大流通股东情况
2017-03-31
431002156
通富微电
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.46%
4500797股
十大流通股东情况
2017-03-31
432002239
奥特佳
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
00L
FH002深
0.9%
5218149股
十大流通股东情况
2017-03-31
433002465
海格通信
新华人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
018L
FH002深
1.37%
29502679股
十大股东情况
2017-03-31
434000938
紫光股份
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
00L
FH002深
1.24%
2559911股
十大流通股东情况
2017-03-31
435000971
高升控股
泰康人寿保险有限责任公司
分红
个人分红
019L
FH002深
1.79%
9159751股
十大股东情况
2017-03-31
436000958
东方能源
泰康人寿保险有限责任公司
分红
个人分红
01L
FH002深
0.76%
2531278股
十大流通股东情况
2017-03-31
437000917
电广传媒
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.7%
9966300股
十大股东情况
2017-03-31
438000919
金陵药业
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.65%
3263321股
十大流通股东情况
2017-03-31
439000919
金陵药业
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.65%
3263321股
十大股东情况
2017-03-31
440000778
新兴铸管
新华人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
018L
FH002深
0.36%
13031700股
十大流通股东情况
2017-03-31
441000778
新兴铸管
新华人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
018L
FH002深
0.36%
13031700股
十大股东情况
2017-03-31
442002653
海思科
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.4%
4339500股
十大股东情况
2017-03-31
443300545
联得装备
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
2.02%
360089股
十大流通股东情况
2017-03-31
444002228
合兴包装
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.56%
5853296股
十大股东情况
2017-03-31
445000661
长春高新
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.92%
1569849股
十大流通股东情况
2017-03-31
446002518
科士达
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
2.72%
12093036股
十大股东情况
2017-03-31
447002616
长青集团
泰康人寿保险有限责任公司
分红
个人分红
019L
FH002深
2.14%
4789471股
十大流通股东情况
2017-03-31
448300373
扬杰科技
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.96%
1729942股
十大流通股东情况
2017-03-31
449300401
花园生物
新华人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
018L
FH002深
1.77%
3218775股
十大股东情况
2017-03-31
450002124
天邦股份
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.55%
1899904股
十大流通股东情况
2017-03-31
451002196
方正电机
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
2.74%
3840128股
十大流通股东情况
2017-03-31
452002250
联化科技
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
1.36%
7509826股
十大流通股东情况
2017-03-31
453300007
汉威电子
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
00L
FH002深
1.62%
4753382股
十大股东情况
2017-03-31
454002426
胜利精密
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
2.31%
44844979股
十大流通股东情况
2017-03-31
455000963
华东医药
泰康人寿保险有限责任公司
分红
个人分红
019L
FH002深
0.89%
3867706股
十大流通股东情况
2017-03-31
456000963
华东医药
新华人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
01L
FH002深
0.63%
2755830股
十大流通股东情况
2017-03-31
457000963
华东医药
泰康人寿保险有限责任公司
分红
个人分红
019L
FH002深
0.8%
3867706股
十大股东情况
2017-03-31
458002657
中科金财
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.8%
1927795股
十大流通股东情况
2017-03-31
459002108
沧州明珠
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
1.04%
6645595股
十大股东情况
2017-03-31
460002129
中环股份
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
1.52%
40107400股
十大流通股东情况
2017-03-31
461002129
中环股份
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
1.52%
40107400股
十大股东情况
2017-03-31
462002394
联发股份
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
1.36%
4389100股
十大股东情况
2017-03-31
463002500
山西证券
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.92%
26012646股
十大流通股东情况
2017-03-31
464002766
索菱股份
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
2.88%
2488668股
十大流通股东情况
2017-03-31
465002683
宏大爆破
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
1.28%
6058727股
十大流通股东情况
2017-03-31
466002567
唐人神
泰康人寿保险有限责任公司
分红
个人分红
019L
FH002深
1.476%
6197823股
十大流通股东情况
2017-03-31
467002504
*ST弘高
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.416%
1724688股
十大流通股东情况
2017-03-31
468300362
天翔环境
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005l
fh002深
2.21%
4159046股
十大流通股东情况
2017-03-31
469002081
金 螳 螂
新华人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
018l
fh002深
0.81%
21529164股
十大股东情况
2017-03-31
470002081
金 螳 螂
新华人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
018l
fh002深
0.85%
21529164股
十大流通股东情况
2017-03-31
471002239
奥特佳
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005l
fh002深
0.9%
5218149股
十大流通股东情况
2017-03-31
472002563
森马服饰
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002
深 0.954%
17532707股
十大流通股东情况
2017-03-31
473000971
高升控股
泰康人寿保险有限责任公司
分红
个人分红
019L
FH002深
3.776%
9159751股
十大流通股东情况
2017-03-31
474000963
华东医药
新华人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
018l
fh002深
0.63%
2755830股
十大流通股东情况
2017-03-31
475300233
金城医药
泰康人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
019L
FH002深
1.04%
4088616股
十大股东情况
2017-03-16
476002567
唐人神
泰康人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
019L
FH002深
1.91%
9438139股
十大股东情况
2017-03-14
477300233
金城医药
泰康人寿保险有限责任公司
分红
个人分红
019L
FH002深
1.61%
4088616股
十大股东情况
2017-02-15
478300209
天泽信息
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.569%
1199968股
十大流通股东情况
2017-02-09
479002426
胜利精密
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
2.305%
44844979股
十大流通股东情况
2017-01-13
480000028
国药一致
新华人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
018L
FH002
深 1.07%
4564263股
十大股东情况
2017-01-04
481002504
*ST弘高
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.416%
1724688股
十大流通股东情况
2016-12-31
482002567
唐人神
泰康人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
019L
FH002深
2.247%
9438139股
十大流通股东情况
2016-12-31
483300163
先锋新材
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
00L
FH002深
1.52%
5000123股
十大流通股东情况
2016-12-31
484002563
森马服饰
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.65%
17532707股
十大股东情况
2016-12-31
485002470
金正大
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.49%
13425035股
十大流通股东情况
2016-12-31
486002470
金正大
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.43%
13425035股
十大股东情况
2016-12-31
487000887
中鼎股份
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.5%
5521647股
十大流通股东情况
2016-12-31
488000917
电广传媒
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.7%
9867500股
十大股东情况
2016-12-31
489002385
大北农
新华人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
01L
FH002深
1.05%
25197046股
十大流通股东情况
2016-12-31
490002465
海格通信
新华人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
018L
FH002深
1.66%
30582679股
十大流通股东情况
2016-12-31
491002367
康力电梯
泰康人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
019L
FH002深
1.38%
11047036股
十大股东情况
2016-12-31
492000055
方大集团
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
1.46%
11000000股
十大流通股东情况
2016-12-31
493000063
中兴通讯
新华人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
01L
FH002深
0.6%
25170442股
十大股东情况
2016-12-31
494000150
宜华健康
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.85%
2999966股
十大流通股东情况
2016-12-31
495000150
宜华健康
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.67%
2999966股
十大股东情况
2016-12-31
496000555
神州信息
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.34%
883380股
十大流通股东情况
2016-12-31
497000895
双汇发展
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.37%
12293609股
十大股东情况
2016-12-31
498000919
金陵药业
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.65%
3263321股
十大股东情况
2016-12-31
499001696
宗申动力
新华人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
018L
FH002深
0.39%
4436281股
十大股东情况
2016-12-31
500002007
华兰生物
新华人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
018L
FH002深
1.8%
14478744股
十大流通股东情况
2016-12-31
501002009
天奇股份
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.93%
2464888股
十大流通股东情况
2016-12-31
502002108
沧州明珠
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.97%
5945595股
十大流通股东情况
2016-12-31
503002152
广电运通
新华人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
018L
FH002深
1.81%
29283933股
十大股东情况
2016-12-31
504000028
国药一致
新华人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
018L
FH002深
1.16%
4199772股
十大股东情况
2016-12-31
505300233
金城医药
泰康人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
019L
FH002深
1.61%
4088616股
十大股东情况
2016-12-31
506300487
蓝晓科技
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
1.2%
395000股
十大流通股东情况
2016-12-31
507300014
亿纬锂能
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.38%
1632900股
十大股东情况
2016-12-31
508002172
澳洋科技
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.5%
2743900股
十大流通股东情况
2016-12-31
509000963
华东医药
新华人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
018L
FH002深
0.57%
2755830股
十大股东情况
2016-12-31
510002554
惠博普
泰康人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
019L
FH002深
1.23%
7342163股
十大流通股东情况
2016-12-31
511002653
海思科
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.96%
4339500股
十大流通股东情况
2016-12-31
512300362
天翔环境
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
2.22%
3659075股
十大流通股东情况
2016-12-31
513002332
仙琚制药
泰康人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
01L
FH002深
1.1%
5027428股
十大流通股东情况
2016-12-31
514002236
大华股份
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
1.37%
23356583股
十大流通股东情况
2016-12-31
515002236
大华股份
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.81%
23356583股
十大股东情况
2016-12-31
516300100
双林股份
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.61%
1647765股
十大流通股东情况
2016-12-31
517002616
长青集团
泰康人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
019L
FH002深
2.56%
5725536股
十大流通股东情况
2016-12-31
518002797
第一创业
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.24%
522458股
十大流通股东情况
2016-12-31
519002538
司尔特
泰康人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
019L
FH002深
0.79%
5498201股
十大流通股东情况
2016-12-31
520002538
司尔特
泰康人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
019L
FH002深
0.77%
5498201股
十大股东情况
2016-12-31
521000607
华媒控股
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
00L
FH002深
1.35%
13761339股
十大股东情况
2016-12-31
522002102
冠福股份
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
1.06%
23099985股
十大股东情况
2016-12-31
523000778
新兴铸管
新华人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
018L
FH002深
0.26%
9294800股
十大流通股东情况
2016-12-31
524000920
南方汇通
新华人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
018L
FH002深
1.1%
4656598股
十大流通股东情况
2016-12-31
525000920
南方汇通
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.74%
3120328股
十大流通股东情况
2016-12-31
526000920
南方汇通
新华人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
018L
FH002深
1.1%
4656598股
十大股东情况
2016-12-31
527000920
南方汇通
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.74%
3120328股
十大股东情况
2016-12-31
528000997
新大陆
新华人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
018L
FH002深
0.92%
8483112股
十大流通股东情况
2016-12-31
529002090
金智科技
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.89%
1799879股
十大流通股东情况
2016-12-31
530002129
中环股份
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
1.52%
40107400股
十大股东情况
2016-12-31
531000815
美利云
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
1.67%
5291610股
十大流通股东情况
2016-12-31
532002701
奥瑞金
泰康人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
019L
FH002深
0.51%
12128768股
十大股东情况
2016-12-31
533002196
方正电机
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
2.458%
3440169股
十大流通股东情况
2016-12-31
534300034
钢研高纳
泰康人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
019L
FH002深
0.49%
2036646股
十大流通股东情况
2016-12-31
535002008
大族激光
泰康人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
019L
FH002深
1.166%
11566892股
十大流通股东情况
2016-12-31
536000961
中南建设
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.73%
27258050股
十大股东情况
2016-12-31
537300233
金城医药
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.742%
1699902股
十大流通股东情况
2016-12-31
538002426
胜利精密
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
2.305%
44844979股
十大流通股东情况
2016-12-31
539300007
汉威电子
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
1.13%
3306087股
十大股东情况
2016-12-31
540300007
汉威电子
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
1.478%
3306087股
十大流通股东情况
2016-12-31
541000961
中南建设
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.937%
27258050股
十大流通股东情况
2016-12-31
542300130
新国都
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
1.109%
1699975股
十大流通股东情况
2016-12-31
543000917
电广传媒
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.929%
9867500股
十大流通股东情况
2016-12-31
544002008
大族激光
泰康人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
019L
FH002深
1.08%
11566892股
十大股东情况
2016-12-31
545300034
钢研高纳
泰康人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
019L
FH002深
0.49%
2036646股
十大股东情况
2016-12-31
546300520
科大国创
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
3%
689355股
十大流通股东情况
2016-12-31
547002110
三钢闽光
泰康人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
019L
FH002深
1.166%
11566892股
十大流通股东情况
2016-12-31
548002616
长青集团
泰康人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
019L
FH002深
1.54%
5725536股
十大股东情况
2016-12-31
549300373
扬杰科技
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.83%
1076842股
十大流通股东情况
2016-12-31
550002228
合兴包装
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.61%
6353296股
十大流通股东情况
2016-12-31
551002228
合兴包装
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.61%
6353296股
十大股东情况
2016-12-31
552002239
奥特佳
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
1.34%
7784049股
十大流通股东情况
2016-12-31
553002493
荣盛石化
泰康人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
01L
FH002深
0.21%
4320053股
十大流通股东情况
2016-12-31
554000791
甘肃电投
泰康人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
019L
FH002深
1.01%
9764100股
十大股东情况
2016-12-31
555000566
海南海药
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.69%
6799902股
十大流通股东情况
2016-12-31
556000778
新兴铸管
新华人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
018L
FH002深
0.26%
9294800股
十大股东情况
2016-12-31
557000997
新大陆
新华人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
018L
FH002深
0.9%
8483112股
十大股东情况
2016-12-31
558002129
中环股份
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
1.52%
40107400股
十大流通股东情况
2016-12-31
559000607
华媒控股
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
2.82%
13761339股
十大流通股东情况
2016-12-31
560300163
先锋新材
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
1.05%
5000123股
十大股东情况
2016-12-31
561300406
九强生物
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.93%
1913740股
十大流通股东情况
2016-12-31
562002470
金正大
泰康人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
019L
FH002深
0.56%
15257207股
十大流通股东情况
2016-12-31
563002470
金正大
泰康人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
019L
FH002深
0.48%
15257207股
十大股东情况
2016-12-31
564000895
双汇发展
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.37%
12293609股
十大流通股东情况
2016-12-31
565000919
金陵药业
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.65%
3263321股
十大流通股东情况
2016-12-31
566300113
顺网科技
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
1.04%
4555280股
十大流通股东情况
2016-12-31
567000971
高升控股
泰康人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
019L
FH002深
2.95%
7148758股
十大流通股东情况
2016-12-31
568300487
蓝晓科技
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.49%
395000股
十大股东情况
2016-12-31
569300014
亿纬锂能
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.4%
1632900股
十大流通股东情况
2016-12-31
570300476
胜宏科技
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
1.64%
3026389股
十大流通股东情况
2016-12-31
571002172
澳洋科技
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.37%
2743900股
十大股东情况
2016-12-31
572000963
华东医药
泰康人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
019L
FH002深
1.01%
4398817股
十大流通股东情况
2016-12-31
573000963
华东医药
新华人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
018L
FH002深
0.63%
2755830股
十大流通股东情况
2016-12-31
574000963
华东医药
泰康人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
019L
FH002深
0.9%
4398817股
十大股东情况
2016-12-31
575002683
宏大爆破
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
1.17%
5558727股
十大流通股东情况
2016-12-31
576300233
金城医药
泰康人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
019L
FH002深
1.785%
4088616股
十大流通股东情况
2016-12-31
577002653
海思科
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.4%
4339500股
十大股东情况
2016-12-31
578002701
奥瑞金
泰康人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
019L
FH002深
0.674%
12128768股
十大流通股东情况
2016-12-31
579002567
唐人神
泰康人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
019L
FH002深
1.91%
9438139股
十大股东情况
2016-12-31
580002518
科士达
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
1.74%
7764446股
十大股东情况
2016-12-31
581002527
新时达
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.91%
3359461股
十大流通股东情况
2016-12-31
582000055
方大集团
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
1.39%
11000000股
十大股东情况
2016-12-31
583000063
中兴通讯
新华人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
01L
FH002深
0.6%
25170442股
十大流通股东情况
2016-12-31
584300133
华策影视
泰康人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
019L
FH002深
1.21%
21197113股
十大股东情况
2016-12-31
585300359
全通教育
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
1.04%
2755806股
十大流通股东情况
2016-12-31
586000402
金融街
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.72%
21376078股
十大流通股东情况
2016-12-31
587000402
金融街
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.72%
21376078股
十大股东情况
2016-12-31
588000958
东方能源
泰康人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
01L
FH002深
0.96%
5272486股
十大股东情况
2016-12-31
589000959
首钢股份
新华人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
018L
FH002深
1.95%
57893959股
十大流通股东情况
2016-12-31
590000959
首钢股份
新华人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
018L
FH002深
1.09%
57893959股
十大股东情况
2016-12-31
591001696
宗申动力
新华人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
018L
FH002深
0.5%
4436281股
十大流通股东情况
2016-12-31
592002007
华兰生物
新华人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
018L
FH002深
1.56%
14478744股
十大股东情况
2016-12-31
593002009
天奇股份
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.67%
2464888股
十大股东情况
2016-12-31
594002108
沧州明珠
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.93%
5945595股
十大股东情况
2016-12-31
595002224
三力士
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.67%
3100060股
十大流通股东情况
2016-12-31
596002224
三力士
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.47%
3100060股
十大股东情况
2016-12-31
597002152
广电运通
新华人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
018L
FH002深
2.25%
29283933股
十大流通股东情况
2016-12-31
598002191
劲嘉股份
泰康人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
019L
FH002深
1.48%
19258281股
十大流通股东情况
2016-12-31
599002191
劲嘉股份
泰康人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
019L
FH002深
1.46%
19258281股
十大股东情况
2016-12-31
600002449
国星光电
泰康人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
01L
FH002深
0.9%
2980835股
十大流通股东情况
2016-12-31
601002465
海格通信
新华人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
018L
FH002深
1.43%
30582679股
十大股东情况
2016-12-31
602002563
森马服饰
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.95%
17532707股
十大流通股东情况
2016-12-31
603002574
明牌珠宝
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.57%
2999974股
十大流通股东情况
2016-12-31
604002574
明牌珠宝
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.57%
2999974股
十大股东情况
2016-12-31
605002595
豪迈科技
泰康人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
01L
FH002深
1.22%
6333381股
十大流通股东情况
2016-12-31
606002595
豪迈科技
泰康人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
019L
FH002深
0.79%
6333381股
十大股东情况
2016-12-31
607002567
唐人神
泰康人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
019L
FH002深
2.39%
10038345股
十大流通股东情况
2016-09-30
608002808
苏州恒久
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
4.67%
1400032股
十大流通股东情况
2016-09-30
609000150
宜华健康
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.67%
3000000股
十大股东情况
2016-09-30
610000799
酒鬼酒
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
00L
FH002深
0.89%
2006073股
十大流通股东情况
2016-09-30
611000799
酒鬼酒
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红005L
FH002深
0.62%
2006073股
十大股东情况
2016-09-30
612000712
锦龙股份
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.72%
6432079股
十大股东情况
2016-09-30
613000800
一汽轿车
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.52%
7388856股
十大流通股东情况
2016-09-30
614000800
一汽轿车
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002
深 0.45%
7388856股
十大股东情况
2016-09-30
615002540
亚太科技
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.26%
1821396股
十大流通股东情况
2016-09-30
616002540
亚太科技
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.18%
1821396股
十大股东情况
2016-09-30
617002650
加加食品
新华人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
018L
FH002深
1.86%
20942180股
十大流通股东情况
2016-09-30
618300209
天泽信息
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
1%
2100074股
十大流通股东情况
2016-09-30
619000902
新洋丰
泰康人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
019L
FH002深
1.91%
25229927股
十大股东情况
2016-09-30
620001696
宗申动力
新华人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
018L
FH002深
0.39%
4436281股
十大股东情况
2016-09-30
621002180
艾派克
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
00L
FH002深
1.27%
12692429股
十大股东情况
2016-09-30
622000997
新大陆
新华人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
018L
FH002深
0.98%
9033112股
十大流通股东情况
2016-09-30
623002766
索菱股份
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
00L
FH002深
1.11%
2030621股
十大股东情况
2016-09-30
624000963
华东医药
泰康人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
019L
FH002深
1.01%
4382659股
十大流通股东情况
2016-09-30
625002191
劲嘉股份
泰康人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
019L
FH002深
1.36%
17899366股
十大股东情况
2016-09-30
626002017
东信和平
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.59%
2001654股
十大流通股东情况
2016-09-30
627002697
红旗连锁
新华人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
018L
FH002深
0.51%
3764270股
十大流通股东情况
2016-09-30
628002697
红旗连锁
新华人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
018L
FH002深
0.28%
3764270股
十大股东情况
2016-09-30
629002155
湖南黄金
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.89%
8902980股
十大流通股东情况
2016-09-30
630002155
湖南黄金
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.79%
8902980股
十大股东情况
2016-09-30
631002083
孚日股份
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
1.35%
12299901股
十大股东情况
2016-09-30
632002152
广电运通
新华人寿保险股份有限公司
分红
个人分红018L
FH002深
1.84%
29826127股
十大股东情况
2016-09-30
633000990
诚志股份
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.74%
2212145股
十大流通股东情况
2016-09-30
634002268
卫士通
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.65%
2241039股
十大流通股东情况
2016-09-30
635002268
卫士通
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.52%
2241039股
十大股东情况
2016-09-30
636000830
鲁西化工
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.51%
7439953股
十大流通股东情况
2016-09-30
637002701
奥瑞金
泰康人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
019L
FH002深
0.6%
14168077股
十大股东情况
2016-09-30
638002595
豪迈科技
泰康人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
019L
FH002深
1.14%
5330221股
十大流通股东情况
2016-09-30
639002618
丹邦科技
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
00L
FH002深
1.64%
6000037股
十大流通股东情况
2016-09-30
640002618
丹邦科技
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
00L
FH002深
1.64%
6000037股
十大股东情况
2016-09-30
641002367
康力电梯
泰康人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
019L
FH002深
1.7%
7800327股
十大流通股东情况
2016-09-30
642000920
南方汇通
新华人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
018L
FH002深中国建设银行
0.96%
4056849股
十大股东情况
2016-09-30
643300019
硅宝科技
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
1.19%
2582954股
十大流通股东情况
2016-09-30
644300019
硅宝科技
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.78%
2582954股
十大股东情况
2016-09-30
645002470
金正大
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.51%
13712835股
十大流通股东情况
2016-09-30
646002470
金正大
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.44%
13712835股
十大股东情况
2016-09-30
647002465
海格通信
新华人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
018L
FH002深
1.6%
29502679股
十大流通股东情况
2016-09-30
648000958
东方能源
泰康人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
019L
FH002深
0.96%
5272486股
十大股东情况
2016-09-30
649002007
华兰生物
新华人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
018L
FH002深
1.56%
12523344股
十大流通股东情况
2016-09-30
650002133
广宇集团
泰康人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
019L
FH002深
0.94%
5648616股
十大流通股东情况
2016-09-30
651000523
广州浪奇
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.75%
3330898股
十大流通股东情况
2016-09-30
652000566
海南海药
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
00L
FH002
深 1.96%
19415141股
十大流通股东情况
2016-09-30
653000566
海南海药
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
00L
FH002深
1.45%
19415141股
十大股东情况
2016-09-30
654002239
奥特佳
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
1.52%
8818722股
十大流通股东情况
2016-09-30
655002368
太极股份
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.97%
4026273股
十大股东情况
2016-09-30
656002554
惠博普
泰康人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
019L
FH002深
3.07%
17433588股
十大流通股东情况
2016-09-30
657002776
柏堡龙
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
00L
FH002深
2.01%
1500000股
十大流通股东情况
2016-09-30
658002776
柏堡龙
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.72%
1500000股
十大股东情况
2016-09-30
659300130
新国都
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
1.11%
1699975股
十大流通股东情况
2016-09-30
660002391
长青股份
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
4.23%
9317425股
十大流通股东情况
2016-09-30
661002522
浙江众成
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.78%
4800101股
十大流通股东情况
2016-09-30
662002583
海能达
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
00L
FH002深
1.66%
14000000股
十大流通股东情况
2016-09-30
663002583
海能达
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.81%
14000000股
十大股东情况
2016-09-30
664002224
三力士
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.66%
3100060股
十大流通股东情况
2016-09-30
665300055
万邦达
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.79%
5049000股
十大流通股东情况
2016-09-30
666300056
三维丝
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
3.66%
9170872股
十大流通股东情况
2016-09-30
667002481
双塔食品
新华人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
018L
FH002深
0.47%
5796726股
十大流通股东情况
2016-09-30
668002481
双塔食品
新华人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
018L
FH002深
0.46%
5796726股
十大股东情况
2016-09-30
669002636
金安国纪
泰康人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
019L
FH002深
0.24%
1777518股
十大股东情况
2016-09-30
670002444
巨星科技
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.5%
4682415股
十大流通股东情况
2016-09-30
671000063
中兴通讯
新华人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
018L
FH002深
0.61%
25170442股
十大流通股东情况
2016-09-30
672000970
中科三环
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
1.01%
10737428股
十大流通股东情况
2016-09-30
673000970
中科三环
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
1.01%
10737428股
十大股东情况
2016-09-30
674000917
电广传媒
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.38%
5350400股
十大股东情况
2016-09-30
675000957
中通客车
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.77%
4568928股
十大股东情况
2016-09-30
676000971
高升控股
泰康人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
019L
FH002深
2.22%
5390639股
十大流通股东情况
2016-09-30
677000920
南方汇通
新华人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
018L
FH002深
0.96%
4056849股
十大股东情况
2016-09-30
678002567
唐人神
泰康人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
019L
FH002深
2.04%
10038345股
十大股东情况
2016-09-30
679002364
中恒电气
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.94%
4020350股
十大流通股东情况
2016-09-30
680000055
方大集团
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
1.64%
12909730股
十大股东情况
2016-09-30
681000686
东北证券
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.88%
18374202股
十大流通股东情况
2016-09-30
682002008
大族激光
泰康人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
019L
FH002深
1.05%
11208213股
十大股东情况
2016-09-30
683002043
兔宝宝
泰康人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
019L
FH002深
2.4%
11216074股
十大流通股东情况
2016-09-30
684002653
海思科
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
1.23%
5557700股
十大流通股东情况
2016-09-30
685002653
海思科
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.51%
5557700股
十大股东情况
2016-09-30
686002616
长青集团
泰康人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
019L
FH002深
2.93%
6564648股
十大流通股东情况
2016-09-30
687002129
中环股份
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
1.52%
40107400股
十大股东情况
2016-09-30
688002286
保龄宝
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
2.76%
7215200股
十大流通股东情况
2016-09-30
689002548
金新农
泰康人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
019L
FH002深
0.94%
2912099股
十大流通股东情况
2016-09-30
690002108
沧州明珠
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.68%
4215655股
十大股东情况
2016-09-30
691000401
冀东水泥
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.7%
9433481股
十大流通股东情况
2016-09-30
692002152
广电运通
新华人寿保险股份有限公司
分红
个人分红018L
FH002深
2.32%
29826127股
十大流通股东情况
2016-09-30
693002327
富安娜
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
1.33%
6649000股
十大流通股东情况
2016-09-30
694002327
富安娜
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.78%
6649000股
十大股东情况
2016-09-30
695002236
大华股份
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.78%
22472640股
十大股东情况
2016-09-30
696002261
拓维信息
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.64%
4229945股
十大流通股东情况
2016-09-30
697000902
新洋丰
新华人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
018L
FH002深
0.76%
9999744股
十大股东情况
2016-09-30
698002110
三钢闽光
泰康人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
019L
FH002深
1.131%
11208213股
十大流通股东情况
2016-09-30
699000055
方大集团
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
1.71%
12909730股
十大流通股东情况
2016-09-30
700000685
中山公用
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.53%
5288701股
十大流通股东情况
2016-09-30
701000686
东北证券
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.79%
18374202股
十大股东情况
2016-09-30
702002008
大族激光
泰康人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
019L
FH002深
1.13%
11208213股
十大流通股东情况
2016-09-30
703002043
兔宝宝
泰康人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
019L
FH002深
1.35%
11216074股
十大股东情况
2016-09-30
704002635
安洁科技
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
1.32%
2802926股
十大流通股东情况
2016-09-30
705002635
安洁科技
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.72%
2802926股
十大股东情况
2016-09-30
706002665
首航节能
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
1.52%
23359124股
十大流通股东情况
2016-09-30
707002665
首航节能
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
1.19%
23359124股
十大股东情况
2016-09-30
708002616
长青集团
泰康人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
019L
FH002深
1.73%
6564648股
十大股东情况
2016-09-30
709002762
金发拉比
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
1.58%
799832股
十大流通股东情况
2016-09-30
710002286
保龄宝
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
1.95%
7215200股
十大股东情况
2016-09-30
711002548
金新农
泰康人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
019L
FH002深
0.76%
2912099股
十大股东情况
2016-09-30
712002298
中电鑫龙
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.31%
1233400股
十大流通股东情况
2016-09-30
713002108
沧州明珠
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.69%
4215655股
十大流通股东情况
2016-09-30
714002518
科士达
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
1.79%
7971449股
十大股东情况
2016-09-30
715002527
新时达
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分
005L
FH002深
0.91%
3359461股
十大流通股东情况
2016-09-30
716000401
冀东水泥
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.7%
9433481股
十大股东情况
2016-09-30
717000902
新洋丰
泰康人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
019L
FH002深
4.09%
25229928股
十大流通股东情况
2016-09-30
718002808
苏州恒久
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
1.17%
1400032股
十大股东情况
2016-09-30
719300233
金城医药
泰康人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
019L
FH002深
0.69%
1580970股
十大流通股东情况
2016-09-30
720002009
天奇股份
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.94%
2464888股
十大流通股东情况
2016-09-30
721002236
大华股份
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
1.32%
22472640股
十大流通股东情况
2016-09-30
722002662
京威股份
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.85%
4921500股
十大流通股东情况
2016-09-30
723002636
金安国纪
泰康人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
019L
FH002深
0.72%
1777518股
十大流通股东情况
2016-09-30
724002657
中科金财
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.49%
1028284股
十大流通股东情况
2016-09-30
725000063
中兴通讯
新华人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
018L
FH002深
0.61%
25170442股
十大股东情况
2016-09-30
726000157
中联重科
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.97%
74549938股
十大流通股东情况
2016-09-30
727000157
中联重科
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.97%
74549938股
十大股东情况
2016-09-30
728000592
平潭发展
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
00L
FH002深
1.36%
22721745股
十大流通股东情况
2016-09-30
729000592
平潭发展
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
1.18%
22721745股
十大股东情况
2016-09-30
730300133
华策影视
泰康人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
01L
FH002深
1.17%
20407662股
十大股东情况
2016-09-30
731000917
电广传媒
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
00L
FH002深
0.5%
5350400股
十大流通股东情况
2016-09-30
732000919
金陵药业
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.87%
4378805股
十大流通股东情况
2016-09-30
733000919
金陵药业
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.87%
4378805股
十大股东情况
2016-09-30
734000957
中通客车
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.96%
4568928股
十大流通股东情况
2016-09-30
735002131
利欧股份
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002
深 1.86%
12796481股
十大流通股东情况
2016-09-30
736300002
神州泰岳
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
3.22%
35535446股
十大流通股东情况
2016-09-30
737300350
华鹏飞
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
00L
FH002深
1.17%
938203股
十大流通股东情况
2016-09-30
738300347
泰格医药
泰康人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
019L
FH002深
1.6%
4710989股
十大流通股东情况
2016-09-30
739000150
宜华健康
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.85%
3000000股
十大流通股东情况
2016-09-30
740000815
美利云
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
00L
FH002深
1.64%
5209910股
十大流通股东情况
2016-09-30
741002385
大北农
新华人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
018L
FH002深
1.06%
25197046股
十大流通股东情况
2016-09-30
742000712
锦龙股份
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.78%
6432079股
十大流通股东情况
2016-09-30
743000791
甘肃电投
泰康人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
019L
FH002深
1.01%
9764100股
十大股东情况
2016-09-30
744002391
长青股份
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
2.59%
9317425股
十大股东情况
2016-09-30
745002650
加加食品
新华人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
018L
FH002深
1.82%
20942180股
十大股东情况
2016-09-30
746000959
首钢股份
新华人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
018L
FH002深
3.95%
47637369股
十大流通股东情况
2016-09-30
747000959
首钢股份
新华人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
018L
FH002深
0.9%
47637369股
十大股东情况
2016-09-30
748000902
新洋丰
新华人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
018L
FH002深
1.62%
9999744股
十大流通股东情况
2016-09-30
749000902
新洋丰
新华人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
01L
FH002深
0.76%
9999744股
十大股东情况
2016-09-30
750001696
宗申动力
新华人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
018L
FH002深
0.5%
4436281股
十大流通股东情况
2016-09-30
751002102
冠福股份
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
1.91%
7699995股
十大流通股东情况
2016-09-30
752002102
冠福股份
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
1.06%
7699995股
十大股东情况
2016-09-30
753002180
艾派克
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
6.7%
12692429股
十大流通股东情况
2016-09-30
754000997
新大陆
新华人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
018L
FH002深
0.96%
9033112股
十大股东情况
2016-09-30
755002766
索菱股份
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
2.3%
2030621股
十大流通股东情况
2016-09-30
756000963
华东医药
泰康人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
019L
FH002深
0.9%
4382659股
十大股东情况
2016-09-30
757002191
劲嘉股份
泰康人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
019L
FH002深
1.37%
17899366股
十大流通股东情况
2016-09-30
758002500
山西证券
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.7%
17306296股
十大流通股东情况
2016-09-30
759000404
华意压缩
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.63%
3501044股
十大流通股东情况
2016-09-30
760000404
华意压缩
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.63%
3501044股
十大股东情况
2016-09-30
761002017
东信和平
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.58%
2001654股
十大股东情况
2016-09-30
762002083
孚日股份
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
00L
FH002深
1.44%
12299901股
十大流通股东情况
2016-09-30
763000990
诚志股份
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.57%
2212145股
十大股东情况
2016-09-30
764300077
国民技术
泰康人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
019L
FH002深
0.61%
3302678股
十大流通股东情况
2016-09-30
765002276
万马股份
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.22%
2007000股
十大流通股东情况
2016-09-30
766002276
万马股份
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.21%
2007000股
十大股东情况
2016-09-30
767000830
鲁西化工
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.51%
7439953股
十大股东情况
2016-09-30
768002701
奥瑞金
泰康人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
019L
FH002深
0.93%
14168077股
十大流通股东情况
2016-09-30
769002595
豪迈科技
泰康人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
01L
FH002深
0.67%
5330221股
十大股东情况
2016-09-30
770002367
康力电梯
泰康人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
019L
FH002深
0.98%
7800327股
十大股东情况
2016-09-30
771000920
南方汇通
新华人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
018L
FH002深
0.96%
4056849股
十大流通股东情况
2016-09-30
772002394
联发股份
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.91%
2958010股
十大流通股东情况
2016-09-30
773002394
联发股份
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.91%
2958010股
十大股东情况
2016-09-30
774002469
三维工程
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.86%
3999999股
十大流通股东情况
2016-09-30
775002465
海格通信
新华人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
018L
FH002深
1.37%
29502679股
十大股东情况
2016-09-30
776002007
华兰生物
新华人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
018L
FH002深
1.35%
12523344股
十大股东情况
2016-09-30
777002228
合兴包装
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.61%
6353296股
十大流通股东情况
2016-09-30
778002228
合兴包装
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.61%
6353296股
十大股东情况
2016-09-30
779002335
科华恒盛
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.92%
1699930股
十大流通股东情况
2016-09-30
780002373
千方科技
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
1.11%
5179892股
十大流通股东情况
2016-09-30
781002133
广宇集团
泰康人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
019L
FH002深
0.73%
5648616股
十大股东情况
2016-09-30
782300422
博世科
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
1.9%
1316455股
十大流通股东情况
2016-09-30
783000523
广州浪奇
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.64%
3330898股
十大股东情况
2016-09-30
784000530
大冷股份
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.58%
3082364股
十大流通股东情况
2016-09-30
785002169
智光电气
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
1.29%
2432185股
十大流通股东情况
2016-09-30
786002196
方正电机
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
1.87%
2337264股
十大流通股东情况
2016-09-30
787002368
太极股份
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
1.11%
4026273股
十大流通股东情况
2016-09-30
788002554
惠博普
泰康人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
019L
FH002深
1.63%
17433588股
十大股东情况
2016-09-30
789300130
新国都
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.72%
1699975股
十大股东情况
2016-09-30
790000938
紫光股份
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
00L
FH002深
1.24%
2559922股
十大流通股东情况
2016-09-30
791002090
金智科技
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.6%
1199936股
十大流通股东情况
2016-09-30
792300055
万邦达
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.58%
5049000股
十大股东情况
2016-09-30
793300056
三维丝
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
2.45%
9170872股
十大股东情况
2016-09-30
794000028
国药一致
新华人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
018L
FH002深
1.26%
4564263股
十大股东情况
2016-09-30
795300233
金城医药
泰康人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
019L
FH002深
0.62%
1580970股
十大股东情况
2016-09-30
796002194
武汉凡谷
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.85%
4800044股
十大股东情况
2016-09-19
797002194
武汉凡谷
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.86%
4800044股
十大股东情况
2016-08-31
798002110
三钢闽光
泰康人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
019L
FH002深
0.817%
8087702股
十大流通股东情况
2016-06-30
799000685
中山公用
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
00L
FH002深
0.83%
8311418股
十大流通股东情况
2016-06-30
800000685
中山公用
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.56%
8311418股
十大股东情况
2016-06-30
801002349
精华制药
泰康人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
019L
FH002深
1.41%
5921805股
十大股东情况
2016-06-30
802000150
宜华健康
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
1.15%
3800064股
十大流通股东情况
2016-06-30
803000543
皖能电力
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
00L
FH002深
1.2%
21395904股
十大流通股东情况
2016-06-30
804000543
皖能电力
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
00L
FH002深
1.2%
21395904股
十大股东情况
2016-06-30
805000815
美利云
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
1.64%
5209910股
十大流通股东情况
2016-06-30
806000815
美利云
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.75%
5209910股
十大股东情况
2016-06-30
807002368
太极股份
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
1.03%
3727835股
十大流通股东情况
2016-06-30
808002332
仙琚制药
新华人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
018L
FH002深
2.07%
12628250股
十大股东情况
2016-06-30
809002459
天业通联
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
3.21%
6532759股
十大流通股东情况
2016-06-30
810002650
加加食品
新华人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
018L
FH002深
1.86%
20942180股
十大流通股东情况
2016-06-30
811002762
金发拉比
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
3%
1199986股
十大流通股东情况
2016-06-30
812002022
科华生物
新华人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
018L
FH002深
1.25%
6425738股
十大股东情况
2016-06-30
813002277
友阿股份
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.79%
4486352股
十大流通股东情况
2016-06-30
814002277
友阿股份
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.63%
4486352股
十大股东情况
2016-06-30
815300476
胜宏科技
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.56%
1019966股
十大流通股东情况
2016-06-30
816002009
天奇股份
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
3.43%
9001933股
十大流通股东情况
2016-06-30
817002548
金新农
泰康人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
019L
FH002深
1.71%
6558217股
十大股东情况
2016-06-30
818000997
新大陆
新华人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
018L
FH002深
0.83%
7809794股
十大股东情况
2016-06-30
819000830
鲁西化工
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.51%
7439953股
十大股东情况
2016-06-30
820002224
三力士
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.95%
4500060股
十大流通股东情况
2016-06-30
821002385
大北农
新华人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
018L
FH002深
1.06%
25197046股
十大流通股东情况
2016-06-30
822002705
新宝股份
泰康人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
019L
FH002深
1.59%
2144601股
十大流通股东情况
2016-06-30
823300032
金龙机电
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.3%
1740100股
十大流通股东情况
2016-06-30
824002068
黑猫股份
泰康人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
019L
FH002深
0.75%
4554978股
十大股东情况
2016-06-30
825002236
大华股份
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
1.32%
38147850股
十大股东情况
2016-06-30
826000910
大亚科技
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
2.93%
15462819股
十大流通股东情况
2016-06-30
827000920
南方汇通
新华人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
018L
FH002深
1.2%
5079804股
十大流通股东情况
2016-06-30
828000920
南方汇通
新华人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
018L
FH002深
1.2%
5079804股
十大股东情况
2016-06-30
829002048
宁波华翔
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
00L
FH002深
1.59%
7309861股
十大流通股东情况
2016-06-30
830002305
南国置业
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.91%
13310148股
十大股东情况
2016-06-30
831002344
海宁皮城
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.55%
6058901股
十大流通股东情况
2016-06-30
832002206
海利得
泰康人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
019L
FH002深
0.86%
2975920股
十大流通股东情况
2016-06-30
833002208
合肥城建
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
1.5%
4800000股
十大股东情况
2016-06-30
834002286
保龄宝
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
2.22%
8215388股
十大股东情况
2016-06-30
835002583
海能达
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
2.4%
20180047股
十大流通股东情况
2016-06-30
836002583
海能达
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
1.31%
20180047股
十大股东情况
2016-06-30
837002595
豪迈科技
泰康人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
01L
FH002深
1.03%
4801339股
十大流通股东情况
2016-06-30
838300064
豫金刚石
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.5%
3034619股
十大流通股东情况
2016-06-30
839300064
豫金刚石
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.45%
3034619股
十大股东情况
2016-06-30
840002129
中环股份
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
1.52%
40107400股
十大股东情况
2016-06-30
841002348
高乐股份
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.76%
5599948股
十大流通股东情况
2016-06-30
842000860
顺鑫农业
泰康人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
019L
FH002深
1.24%
6977503股
十大流通股东情况
2016-06-30
843000860
顺鑫农业
泰康人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
019L
FH002深
1.22%
6977503股
十大股东情况
2016-06-30
844002527
新时达
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.96%
3496734股
十大流通股东情况
2016-06-30
845002200
云投生态
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
2.59%
4765152股
十大股东情况
2016-06-30
846002276
万马股份
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.51%
4707000股
十大流通股东情况
2016-06-30
847002276
万马股份
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.5%
4707000股
十大股东情况
2016-06-30
848002656
摩登大道
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
1.7%
4355231股
十大流通股东情况
2016-06-30
849002133
广宇集团
泰康人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
019L
FH002深
0.76%
5896516股
十大股东情况
2016-06-30
850002554
惠博普
泰康人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
019L
FH002深
1.13%
12119682股
十大股东情况
2016-06-30
851002683
宏大爆破
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.67%
3207940股
十大流通股东情况
2016-06-30
852002697
红旗连锁
新华人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
018L
FH002深
0.51%
3764270股
十大流通股东情况
2016-06-30
853002697
红旗连锁
新华人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
018L
FH002深
0.28%
3764270股
十大股东情况
2016-06-30
854300406
九强生物
泰康人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
019L
FH002深
1.02%
2093691股
十大流通股东情况
2016-06-30
855002415
海康威视
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.85%
40106845股
十大流通股东情况
2016-06-30
856002083
孚日股份
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
1.15%
9863391股
十大流通股东情况
2016-06-30
857002268
卫士通
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.62%
2124046股
十大流通股东情况
2016-06-30
858002358
森源电气
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.28%
2226400股
十大股东情况
2016-06-30
859002547
春兴精工
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.44%
4403751股
十大股东情况
2016-06-30
860000055
方大集团
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
1.48%
11200467股
十大流通股东情况
2016-06-30
861000055
方大集团
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
1.48%
11200467股
十大股东情况
2016-06-30
862000990
诚志股份
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.57%
2212145股
十大股东情况
2016-06-30
863300055
万邦达
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.97%
6171001股
十大流通股东情况
2016-06-30
864300077
国民技术
泰康人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
01L
FH002深
0.6%
3383062股
十大股东情况
2016-06-30
865002665
首航节能
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
1.69%
26036338股
十大流通股东情况
2016-06-30
866000800
一汽轿车
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.45%
7388856股
十大股东情况
2016-06-30
867000978
桂林旅游
新华人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
018L
FH002深
1.18%
4232328股
十大流通股东情况
2016-06-30
868000026
飞亚达A
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.89%
3500000股
十大流通股东情况
2016-06-30
869000919
金陵药业
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
1.31%
6590033股
十大流通股东情况
2016-06-30
870000919
金陵药业
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
1.31%
6590033股
十大股东情况
2016-06-30
871001696
宗申动力
新华人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
018L
FH002深
0.5%
4436281股
十大流通股东情况
2016-06-30
872002152
广电运通
新华人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
018L
FH002深
2.32%
29826127股
十大流通股东情况
2016-06-30
873002152
广电运通
新华人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
018L
FH002深
1.84%
29826127股
十大股东情况
2016-06-30
874000608
阳光股份
泰康人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
019L
FH002深
0.515%
3862284股
十大流通股东情况
2016-06-30
875000063
中兴通讯
新华人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
018L
FH002深
0.61%
25170442股
十大流通股东情况
2016-06-30
876000063
中兴通讯
新华人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
018L
FH002深
0.61%
25170442股
十大股东情况
2016-06-30
877000666
经纬纺机
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
1.03%
3018000股
十大流通股东情况
2016-06-30
878000666
经纬纺机
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.43%
3018000股
十大股东情况
2016-06-30
879002327
富安娜
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
1.34%
6684305股
十大流通股东情况
2016-06-30
880002327
富安娜
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.78%
6684305股
十大股东情况
2016-06-30
881002191
劲嘉股份
泰康人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
019L
FH002深
0.81%
10452528股
十大流通股东情况
2016-06-30
882002191
劲嘉股份
泰康人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
019L
FH002深
0.79%
10452528股
十大股东情况
2016-06-30
883002367
康力电梯
泰康人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
01L
FH002深
0.71%
5238397股
十大股东情况
2016-06-30
884002465
海格通信
新华人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
018L
FH002深
1.6%
29502679股
十大流通股东情况
2016-06-30
885002465
海格通信
新华人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
018L
FH002深
1.37%
29502679股
十大股东情况
2016-06-30
886002522
浙江众成
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.97%
5992637股
十大流通股东情况
2016-06-30
887000799
酒鬼酒
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.65%
2106073股
十大股东情况
2016-06-30
888002009
天奇股份
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
00L
FH002深
2.47%
9001933股
十大股东情况
2016-06-30
889002548
金新农
泰康人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
019L
FH002深
2.12%
6558217股
十大流通股东情况
2016-06-30
890002662
京威股份
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.71%
4098344股
十大流通股东情况
2016-06-30
891002332
仙琚制药
新华人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
018L
FH002深
2.7%
12628250股
十大流通股东情况
2016-06-30
892002459
天业通联
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
1.68%
6532759股
十大股东情况
2016-06-30
893002650
加加食品
新华人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
018L
FH002深
1.82%
20942180股
十大股东情况
2016-06-30
894300078
思创医惠
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
1.33%
2895260股
十大流通股东情况
2016-06-30
895002651
利君股份
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
00L
FH002深
0.79%
2999958股
十大流通股东情况
2016-06-30
896002651
利君股份
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
00L
FH002深
0.3%
2999958股
十大股东情况
2016-06-30
897300133
华策影视
泰康人寿保险股份有限公司
分红
个人分红019L
FH002深
1.23%
21479164股
十大股东情况
2016-06-30
898300426
唐德影视
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.77%
400000股
十大流通股东情况
2016-06-30
899000858
五粮液
泰康人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
019L
FH002深
0.57%
21565701股
十大流通股东情况
2016-06-30
900000858
五粮液
泰康人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
019L
FH002深
0.57%
21565701股
十大股东情况
2016-06-30
901002008
大族激光
泰康人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
019L
FH002深
0.82%
8087702股
十大流通股东情况
2016-06-30
902002008
大族激光
泰康人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
019L
FH002深
0.76%
8087702股
十大股东情况
2016-06-30
903002022
科华生物
新华人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
018L
FH002深
1.69%
6425738股
十大流通股东情况
2016-06-30
904000997
新大陆
新华人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
018L
FH002深
0.85%
7809794股
十大流通股东情况
2016-06-30
905000958
东方能源
泰康人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
019L
FH002深
0.96%
5272486股
十大股东情况
2016-06-30
906000830
鲁西化工
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.51%
7439953股
十大流通股东情况
2016-06-30
907002335
科华恒盛
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.81%
1499930股
十大流通股东情况
2016-06-30
908002616
长青集团
泰康人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
019L
FH002深
2.7%
6023570股
十大流通股东情况
2016-06-30
909002616
长青集团
泰康人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
019L
FH002深
1.59%
6023570股
十大股东情况
2016-06-30
910002007
华兰生物
新华人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
018L
FH002深
1.56%
12523344股
十大流通股东情况
2016-06-30
911002007
华兰生物
新华人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
018L
FH002深
1.35%
12523344股
十大股东情况
2016-06-30
912002224
三力士
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.69%
4500060股
十大股东情况
2016-06-30
913002705
新宝股份
泰康人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
01L
FH002深
0.37%
2144601股
十大股东情况
2016-06-30
914002068
黑猫股份
泰康人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
019L
FH002深
0.75%
4554978股
十大流通股东情况
2016-06-30
915002236
大华股份
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
2.23%
38147850股
十大流通股东情况
2016-06-30
916000910
大亚科技
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
2.93%
15462819股
十大股东情况
2016-06-30
917002048
宁波华翔
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
00L
FH002深
1.38%
7309861股
十大股东情况
2016-06-30
918002305
南国置业
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
1.12%
13310148股
十大流通股东情况
2016-06-30
919002344
海宁皮城
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.54%
6058901股
十大股东情况
2016-06-30
920300396
迪瑞医疗
泰康人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
019L
FH002深
0.81%
346887股
十大流通股东情况
2016-06-30
921002206
海利得
泰康人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
01L
FH002深
0.66%
2975920股
十大股东情况
2016-06-30
922002208
合肥城建
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
1.5%
4800000股
十大流通股东情况
2016-06-30
923002239
奥特佳
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
00L
FH002深
1.59%
9225465股
十大流通股东情况
2016-06-30
924002286
保龄宝
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
3.15%
8215388股
十大流通股东情况
2016-06-30
925002391
长青股份
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
2.87%
10317425股
十大股东情况
2016-06-30
926002512
达华智能
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
1.55%
6600004股
十大流通股东情况
2016-06-30
927002595
豪迈科技
泰康人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
019L
FH002深
0.6%
4801339股
十大股东情况
2016-06-30
928002348
高乐股份
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.59%
5599948股
十大股东情况
2016-06-30
929000401
冀东水泥
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
1%
13491853股
十大流通股东情况
2016-06-30
930000401
冀东水泥
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
1%
13491853股
十大股东情况
2016-06-30
931002358
森源电气
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.29%
2226400股
十大流通股东情况
2016-06-30
932002394
联发股份
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
1.01%
3258100股
十大流通股东情况
2016-06-30
933002394
联发股份
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
1.01%
3258100股
十大股东情况
2016-06-30
934002547
春兴精工
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.64%
4403751股
十大流通股东情况
2016-06-30
935000990
诚志股份
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
00L
FH002深
0.74%
2212145股
十大流通股东情况
2016-06-30
936300055
万邦达
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.71%
6171001股
十大股东情况
2016-06-30
937002658
雪迪龙
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.78%
2384991股
十大流通股东情况
2016-06-30
938002665
首航节能
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
1.32%
26036338股
十大股东情况
2016-06-30
939002728
台城制药
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
00L
FH002深
2.42%
1380559股
十大流通股东情况
2016-06-30
940300077
国民技术
泰康人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
019L
FH002深
0.63%
3383062股
十大流通股东情况
2016-06-30
941000800
一汽轿车
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.52%
7388856股
十大流通股东情况
2016-06-30
942000978
桂林旅游
新华人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
018L
FH002深
1.18%
4232328股
十大股东情况
2016-06-30
943002268
卫士通
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.49%
2124046股
十大股东情况
2016-06-30
944300385
雪浪环境
泰康人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
019L
FH002深
1.48%
708012股
十大流通股东情况
2016-06-30
945000026
飞亚达A
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.8%
3500000股
十大股东情况
2016-06-30
946000530
大冷股份
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.62%
3082364股
十大流通股东情况
2016-06-30
947001696
宗申动力
新华人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
018L
FH002深
0.39%
4436281股
十大股东情况
2016-06-30
948002247
帝龙新材
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
1.51%
6857736股
十大流通股东情况
2016-06-30
949002367
康力电梯
泰康人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
01L
FH002深
1.14%
5238397股
十大流通股东情况
2016-06-30
950002456
欧菲光
泰康人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
019L
FH002深
1.04%
8534229股
十大流通股东情况
2016-06-30
951002456
欧菲光
泰康人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
01L
FH002深
0.83%
8534229股
十大股东情况
2016-06-30
952300385
雪浪环境
泰康人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
019L
FH002深
1.48%
708012股
十大流通股东情况
2016-06-30
953000799
酒鬼酒
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.94%
2106073股
十大流通股东情况
2016-06-30
954000791
甘肃电投
泰康人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
019L
FH002深
1.01%
9764100股
十大股东情况
2016-06-30
955002475
立讯精密
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.78%
14609752股
十大流通股东情况
2016-06-30
956002475
立讯精密
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.77%
14609752股
十大股东情况
2016-06-30
957002554
惠博普
泰康人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
019L
FH002深
2.13%
12119682股
十大流通股东情况
2016-06-30
958002656
摩登大道
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
1.36%
4355231股
十大股东情况
2016-06-30
959002214
大立科技
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.94%
3345950股
十大流通股东情况
2016-06-30
960002214
大立科技
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.73%
3345950股
十大股东情况
2016-06-30
961002133
广宇集团
泰康人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
019L
FH002深
0.98%
5896516股
十大流通股东情况
2016-06-30
962002454
松芝股份
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
6.45%
16332512股
十大流通股东情况
2016-06-30
963002083
孚日股份
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
1.09%
9863391股
十大股东情况
2016-06-30
964000608
阳光股份
泰康人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
019L
FH002深
0.52%
3862284股
十大股东情况
2016-06-30
965002697
红旗连锁
新华人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
018L
FH002深
0.28%
3764270股
十大股东情况
2016-06-30
966002349
精华制药
泰康人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
019L
FH002深
1.99%
5921805股
十大流通股东情况
2016-06-30
967002032
苏泊尔
泰康人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
019L
FH002深
0.53%
2230200股
十大流通股东情况
2016-06-30
968002032
苏泊尔
泰康人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
019L
FH002深
0.35%
2230200股
十大股东情况
2016-06-30
969002180
艾派克
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
3.57%
6756298股
十大流通股东情况
2016-06-30
970000150
宜华健康
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.85%
3800064股
十大股东情况
2016-06-30
971000592
平潭发展
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
00L
FH002深
1.19%
19914744股
十大流通股东情况
2016-06-30
972000902
新洋丰
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
1.49%
9160398股
十大流通股东情况
2016-06-30
973002567
唐人神
泰康人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
019L
FH002深
1.373%
5764347股
十大流通股东情况
2016-06-30
974000028
国药一致
新华人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
018L
FH002深
1.16%
4199772股
十大股东情况
2016-06-30
975000815
*ST美利
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.75%
5209910股
十大股东情况
2016-04-08
976002675
东诚药业
泰康人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
019L
FH002深
0.76%
1676480股
十大流通股东情况
2016-03-31
977002705
新宝股份
泰康人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
019L
FH002深
0.166%
735600股
十大流通股东情况
2016-03-31
978300078
思创医惠
泰康人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
019L
FH002
深 1.32%
5525150股
十大股东情况
2016-03-31
979002616
长青集团
泰康人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
019L
FH002深
1.555%
5770980股
十大流通股东情况
2016-03-31
980002621
三垒股份
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002
深 0.544%
1224000股
十大流通股东情况
2016-03-31
981002651
利君股份
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.2%
2000010股
十大股东情况
2016-03-31
982002635
安洁科技
新华人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
018L
FH002深
0.304%
1182000股
十大流通股东情况
2016-03-31
983002311
海大集团
新华人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
01L
FH002深
0.71%
10757606股
十大流通股东情况
2016-03-31
984002567
唐人神
泰康人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
019L
FH002深
1.45%
7149858股
十大股东情况
2016-03-31
985000608
阳光股份
泰康人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
019L
FH002深
0.515%
3862284股
十大流通股东情况
2016-03-31
986000750
国海证券
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.523%
14697300股
十大流通股东情况
2016-03-31
987000543
皖能电力
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
1.024%
18342000股
十大流通股东情况
2016-03-31
988000565
渝三峡A
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.3%
1300000股
十大股东情况
2016-03-31
989000523
广州浪奇
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.71%
3699690股
十大股东情况
2016-03-31
990000523
广州浪奇
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.708%
3699690股
十大流通股东情况
2016-03-31
991000800
一汽轿车
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.595%
9683160股
十大流通股东情况
2016-03-31
992000729
燕京啤酒
泰康人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
019L
FH002深
1.423%
40117000股
十大流通股东情况
2016-03-31
993000401
冀东水泥
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
1%
13491900股
十大股东情况
2016-03-31
994000150
宜华健康
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.666%
2982760股
十大流通股东情况
2016-03-31
995000791
甘肃电投
泰康人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
019L
FH002深
1.01%
9764100股
十大股东情况
2016-03-31
996000786
北新建材
新华人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
018L
FH002深
0.47%
6638500股
十大股东情况
2016-03-31
997000786
北新建材
新华人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
018L
FH002深
0.469%
6638500股
十大流通股东情况
2016-03-31
998000063
中兴通讯
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.46%
18912600股
十大股东情况
2016-03-31
999000063
中兴通讯
新华人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
018L
FH002深
0.606%
25170400股
十大流通股东情况
2016-03-31
1000000063
中兴通讯
中国人寿保险股份有限公司
分红
个人分红
005L
FH002深
0.455%
18912600股
十大流通股东情况
2016-03-31